In het openingsartikel van het FD vorige week werd beschreven dat de bedrijfsfinanciering door banken was opgedroogd door de onrust op de financiële markten. Hierdoor zou ook de markt voor overnames abrupt tot stilstand zijn gekomen. Dat verbaasde ons zeer, temeer aangezien we vorige week twee afrondingen van transacties in de planning hadden staan waar wel degelijk overnamefinanciering voor benodigd was. Ik kan u vertellen dat deze transacties gewoon zijn doorgegaan. Wij merken dan ook niets van terughoudendheid van banken, het tegenovergestelde merken wij wel. Zo ervaren wij sinds begin dit jaar dat er weer sprake van gezonde concurrentie tussen banken voor financieren van bedrijfsovernames.

Internationale markt
Is het openingartikel van het FD dan onzin? Nee, dat denk ik niet. Het FD doelde in onze optiek met name op de transacties met een dealwaarde boven de € 20 miljoen. Dit is een internationale georiënteerde markt waarbij banken veelal in consortia optrekken. Die markt merkt wel degelijk iets van de onrust op de financiële markten.

De verwarring ontstaat omdat veel gesproken wordt over de markt als één geheel. Echter daar is geen sprake van. Grof gezegd is de markt te verdelen in drie type bedrijven/overnames:

1.Klein bedrijf overname
Bijvoorbeeld zzp’er Jan gaat met pensioen en verkoopt zijn VW bus met materiaal aan Ed die ook als zzp’er actief is.

Dealwaarde = € 0,0 – € 1,0 miljoen / kleine bedrijven, 0-5 medewerkers

2. MKB overname
Bijvoorbeeld Eric Riegen koopt als MBI’er de marktleider op snoezelgebeid Barry Emons met 24 medewerkers. (bron: Marktlink website)

Dealwaarde = € 1,0 – € 20,0 miljoen / het familiebedrijf, 5-200 medewerkers

3. Grootbedrijf overname
Bijvoorbeeld Cargill koopt Provimi voor € 1,5 miljard. (bron: FD, 17-8-2011)

Dealwaarde = > € 20,0 miljoen / grote bedrijven, > 200 medewerkers

Niet alleen grootbedrijven
Ter illustratie onderstaand tevens het aantal bedrijven in Nederland per categorie bedrijven (bron CBS). De media berichten uiteraard met name over grootbedrijf overnames, echter die maken maar 0,5 procent van alle actieve bedrijven in Nederland uit. Betrouwbare cijfers omtrent het aantal overnames in Nederland bestaan er niet. Maar als we ervan uit gaan dat een bedrijf eens per twintig jaar van eigenaar verandert, vinden er jaarlijks circa 37 duizend bedrijfsoverdrachten plaats.

Eigen geld vs. financiering
Samenvattend; ons inziens zijn de financieringsmogelijkheden voor de kleine 5 duizend bedrijfsoverdrachten in het MKB nog steeds goed. Volgens het FD zijn de financieringsmogelijkheden voor de naar schatting 170 grootbedrijf-transacties op dit moment lastig. Hoe de financieringsmogelijkheden op dit moment liggen voor de het gros van de overige transacties, de kleine bedrijven, kan ik moeilijk overzien. Ik denk dat voor veel van die overnames geen externe financiering wordt aangewend maar aankopen worden gefinancierd met eigen geld. Daar kunnen een groot aantal landen nog een voorbeeld aan nemen…

Gepubliceerd als blog op Deondernemer.nl.