De waardering van een onderneming is gebaseerd op de verwachtingen van de koper ten aanzien van de toekomstige geldstromen en de rendementseis op de investering. Bij de meeste waarderingen hebben wij de laatste jaren gerekend met een rendementseis van tussen de 17,5% en 22,5%. Zeker gezien de dalende Euribor rentetarieven zien wij geen aanleiding met een hogere rendementseis te rekenen. Als de geldstromen op peil blijven, wat bij veel bedrijven het geval is, is er dus geen sprake van een waardedaling.
Wat wel is veranderd zijn de financiersmogelijkheden. Het financieren met 10% tot 20% eigen vermogen inbreng in combinatie met een Euribor-opslag tussen 0,75% en 1,25% was niet ongebruikelijk.Op dit moment eisen banken een inbreng van eigen vermogen van tussen 30% en 50% en zijn de renteopslagen ongeveer verdubbeld.

Deze beperking van de financieringsruimte is niet alleen een probleem voor de koper. Als de verkoper wil verkopen, zal hij genoegen moeten nemen met een lagere opbrengst of hij zal een deel van de financiering op zich moeten nemen. In het laatste geval kan de uiteindelijke opbrengst voor de verkopende partij op langere termijn zelfs hoger uitvallen. In deze veranderende markt voelt Marktlink zich als een vis in het water. Wij merken dat ondernemers juist nu onze ervaring en expertise willen benutten. Uiteraard staan wij ook u of uw cliënten graag bij om te komen tot een succesvolle maatwerktransactie.

LINK NAAR OVERNAMEBERICHT APRIL 2009