Netaspect (60 werknemers) is na het afketsen van de fusie met CCS vorig jaar weer zelf doorgegaan met de ontwikkeling van een eigen, webgebaseerd backofficeproduct voor polissen. Netaspect verkoopt al langer de front- en midofficesoftware Certigo. Met het nieuwe, servicegeoriënteerde polisadministratiesysteem (Certigo Policy) kan het bedrijf verzekeraars een geïntegreerd standaardplatform (Certigo Insurance Enterprise Solution) aanbieden.

Na de zomer constateerden de directeur-eigenaren Cor en Arthur Clement dat een versnelling van de marktintroductie raadzaam is. ‘Ondanks het slechte jaar voor de verzekeringssector merkten we dat bedrijven zich aan het oriënteren zijn op nieuwe polisadministratiesystemen die niet op de oude leest zijn geschoeid. Ze zoeken naar standaardsystemen die ‘straight through processing’ (stp; automatische transactieverwerking van front- tot backoffice. RS) mogelijk maken en aansluiten bij de internettechnologie waaraan consumenten inmiddels zijn gewend.’ stelt Arthur Clement, mede-oprichter en directielid van Netaspect.

Een klik

Voor het sneller naar de markt brengen is extra kapitaal nodig. De twee broers besloten daarop op zoek te gaan naar investeerders. Ze benaderden ook ICT Venture. ‘De investeerders achter dit fonds spraken ons aan. Ze hebben kennis van zaken als het gaat om softwareontwikkeling, maar ze hebben ook hun sporen verdiend in het bouwen van goedlopende softwarehuizen.’ Na een aantal gesprekken bleek er een klik te bestaan en kwamen beide partijen tot overeenstemming. In ruil voor een werkkapitaal van 750.000 euro verwierf ICT Venture een minderheidsbelang.

Parallel hieraan gingen de gebroeders Clement ook bij zichzelf te rade. Moest hun rol na dertien jaar niet worden veranderd? Het tweetal concludeerde dat hun sterke kanten liggen bij het bedenken van nieuwe producten en samenwerkingsverbanden (business development) en ze besloten het management te versterken met een nieuwe algemeen directeur. Via het overname- en fusieadviesbureau Marktlink kwamen ze in contact met Kees van Musscher. Die zocht na een internationale verkoop- en marketingfunctie bij Qurius naar een functie met meer ondernemerschap.

Verkoopapparaat

Van Musscher heeft als verkoop- en marketingmanager zo’n twintig jaar ervaring in de markt van standaardbedrijfssoftware en dan vooral gericht op de financiële wereld. Hij werkte bij Peoplesoft en SAP en stapte daarna over naar Watermark dat uiteindelijk werd gekocht door Qurius. ‘Na een tijd wilde ik weer een functie met meer ondernemerschap waar ik zelf aan het stuur kan zitten. Marktlink stelde voor mij een lijst op van bedrijven waar ik me kon inkopen. Netaspect rolde daaruit als meest geschikte kandidaat. Het bedrijf spreekt me aan omdat het verzekeraars bedient, een markt die ik goed ken. Verder werken er veel hoog opgeleiden en heeft het standaardsoftware die schaalbaar is, dat wil zeggen makkelijk toepasbaar in verschillende omgevingen. En de software is gebaseerd op Microsoft-technologie. Bij Watermark en Qurius heb ik gezien wat voor ontwikkeling de bedrijfssoftware van Microsoft heeft doorgemaakt.’

Voor het nieuwe Certigo Enterprise platform is al een ‘launching customer’: de Alkmaarse assuradeur Turien, die zijn volledige polisadministratie gaat vervangen met dit product. Zo’n eerste klant is belangrijk omdat verzekeraars eigenlijk alleen met bewezen technologie willen werken. Toch is het eigen vermogen dat ICT Venture en Van Musscher binnenbrengen nodig voor een verdere marktintroductie van de nieuwe software. ‘Er gaat vaak meer geld zitten in het opzetten van een verkoopapparaat, het opleiden van medewerkers bij consultants die over de software adviseren en de marketing dan het bouwen van de software’, licht Van Musscher toe.

Slimmigheden

Clement heeft positieve verwachtingen van 2011. Dan zullen veel verzekeraars nieuwe polissoftware aanschaffen. ‘Nu zijn ze veelal aan het worstelen met hun verouderde monolithische systemen. Ze hebben geprobeerd deze software met gekoppelde webmodules te ontsluiten via internet, echter dat blijkt veelal niet genoeg toekomstvast te zijn. Ict blijkt dan ineens een dwarsboom te zijn geworden bij het in de markt zetten van nieuwe producten.’ Clement gelooft er heilig in dat maatwerk uit raakt en dat verzekeraars vooral naar de markt gaan kijken voor standaardsoftware. ‘Er lopen in de verzekeringswereld nu al talloze projecten om te onderzoeken welke geintegreerde oplossingen voorhanden zijn.’

Volgens de mede-oprichter zit in de software van Netaspect een aantal slimmigheden ingebakken waardoor die makkelijk aan te passen is aan de situatie van een verzekeraar. ‘Verzekeraars in Nederland werken vaak met pakketaanbiedingen: één verzekering voor auto, inboedel, opstal e.d. Onze software kan dit verwerken. Maar de oplossing beperkt zich niet tot Nederlands gebruik. Op termijn willen we met Netaspect ook de internationale markt op.’ Clement wijst erop dat verzekeraars in Groot-Brittannië en Scandinavië ook al om ‘out of the box’- standaardpakketten voor het automatisch afhandelen van schadeverhandelingen vragen.