ACT bemiddelt in verhandelbare emissierechten die de overheid heeft toegekend aan industrieën en energieproducenten. Het handelsbedrijf koopt rechten op van ondernemingen die hun milieuquotum niet volledig benutten en verkoopt deze door aan partijen die met een tekort kampen. Tot de klanten behoren onder meer Shell, Nuon en ExxonMobil.

‘Dit is voor ons een relatief grote transactie’, verklaart directeur Robert De Boeck van Antea. De Haagse investeerder neemt in de regel belangen met een waarde tussen de €500.000 en €3,5 à 4 mln. De portefeuille omvat onder meer iCentre, ‘s lands grootste Appledealer, en Life Hammer, leverancier van veiligheidsattributen voor de auto. De nieuwe deelneming moet Antea een nettorendement opleveren van minimaal 20% per jaar. Dit is met inbegrip van de voorziene verkoop van de aandelen over 5 à 7 jaar. ‘Het handelshuis is al winstgevend en beweegt zich in een markt die nog in de kinderschoenen staat’, zegt De Boeck.

ACT, goed voor een omzet van €90 mln, verwacht zijn klantenbestand in vier jaar te verdubbelen tot achthonderd partijen. ‘We behoren in Europa tot de top 20 en willen doorstoten naar de eerste vijf’, zegt directeur Bastiaansen. De handel in emissierechten wordt gestimuleerd door de doelstelling in de EU om de CO2-uitstoot met minimaal 20% te reduceren in 2020. Naast de industrie, de tuinbouw en de energiesector wordt binnenkort ook de luchtvaart onderworpen aan deze milieuregels. ‘Er komen meer emissierechten in Europa in omloop. Dat betekent voor ons meer handel’, licht de ACT-directeur toe. De activiteit zal verder toenemen als de EU zou besluiten de uitstoot van broeikasgassen nog verder terug te dringen. ‘De kans is groot dat de reductiedoelstelling zal worden verhoogd’, zo stelt Bastiaansen.

Naast de Europese emissiehandel zijn nationale markten voor groencertificaten in opkomst waarin ACT zich eveneens roert. Doel van die certificaten is de milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit te bevorderen, bijvoorbeeld met windmolens. Stroomproducenten die daarin niet kunnen voorzien, moeten certificaten kopen. Met deze handel is ACT actief in België, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De eurocrisis en de economische stagnatie in Europa hebben een beperkt effect op de resultaten van het handelshuis. ‘Door de afzwakkende conjunctuur, neemt de industriële productie af en daarmee de CO2-uitstoot. Dat leidt tot een verminderde vraag naar emissierechten en lagere prijzen. Maar dit heeft geen nadelig effect op onze brutomarge’, aldus de ACT-directeur.

Het handelsbedrijf telt op dit moment veertien traders. Met de toename van de handel zal dit aantal stijgen tot vijftig man in 2015. De kosten van de uitdijende organisatie worden volledig gedekt uit de kasstroom. De participatie van Antea wordt deels gefinancierd met een lening van Rabobank waarvan de rentelast wordt betaald uit het brutobedrijfsresultaat (ebitda). ‘ACT is een weinig kapitaalintensief bedrijf. Voor de financiering van de groei is onze deelneming niet nodig’, zo stelt De Boeck van Antea. Hij ziet heden ten dage vaker gebeuren dat jonge ondernemers een deel van hun bedrijf te gelde maken. ‘Vroeger hield een oprichter alle aandelen vast en verkocht alles op latere leeftijd. Nu zie je een jongere generatie die alvast een deel van de waarde van de onderneming wil veiligstellen.’

ACT, bijgestaan door overnameadviseur Marktlink, noemt nog een andere reden om met Antea in zee te gaan. ‘We zijn een jonge organisatie die ondersteuning kan gebruiken bij de groei’, stelt directeur Janssen. De komst van Altea gaat gepaard met de invoering van een driekoppige raad van commissarissen. ‘We krijgen ervaren zakenmensen aan onze zijde die als coach gaan optreden.

 Bron: Het Financieele Dagblad – 4 november 2011