Dit is een categorie waar nogal wat vooroordelen over bestaan:
• MBI-deals leveren het minst op;
• MBI-deals gaan vaak mis;
• MBI-deals zijn niet te financieren;
• MBI’ers zijn geen ondernemers.

 MBI’ers kun je opdelen in vier groepen: gelukzoekers, baantjeskopers (de werknemers die plots geen baan hebben), ervaren managers met een brede ervaring in budgetverantwoordelijke functies in het bedrijfsleven en als laatste ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben en toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Voor de eerste twee groepen gaan de vooroordelen veelal op. Met de laatste twee groepen hebben wij de afgelopen jaren vele, succesvolle transactiegedaan. Uit een onderzoek onder meer dan 50 MBI-transacties van Marktlink blijkt dat minder dan 5% mislukt, 20% het lastig heeft maar er doorheen komt, 40% het bedrijf prima continueert en 35% zeer succesvol is. 

Oftewel voor 75% pakt de droom uit volgens verwachting of zelfs beter dan vooraf gedacht. Voor 25% is het heel hard werken geblazen maar de meeste bedrijven in deze groep komen er ook gewoon door en slechts een enkeling gaat echt fout.

Door kritisch te selecteren op kwaliteit, ervaring en uiteraard ook de financiën en door te werken met creatieve constructies blijken deze transacties in bijna alle gevallen succesvol voor (continuïteit van) het bedrijf, de koper, maar zeker ook de verkoper. Wij durven de stelling dan ook aan dat een MBI niet extra risicovol is en de perfecte oplossing in veel MKB overnames!

Kortom, een onderschatte groep kopers die MBI’ers!

Bekijk hier het overnambericht juni 2012