Bedrijfsverkoop

Hoe werkt zoiets? Zijn er wel kopers? Is dit het juiste moment? Wat is het waard? Ik zie nog zoveel mogelijkheden? Wordt het dan bij iedereen bekend? Ik wil niet helemaal stoppen. Ik wil er helemaal vanaf! Vragen en opmerkingen die wij vaak horen.

De verkoop van een bedrijf is een proces dat een goede voorbereiding vergt. Een grondige analyse van wat verkoop ik nu eigenlijk, bestaande uit een bedrijfs-, markt- en financiële analyse. Deze analyse wordt vervolgens uitgeschreven in een verkoopmemorandum waarin de kansen van het bedrijf in de markt weergegeven worden. Na de analyse kan een waardebepaling gemaakt worden en wordt samen met de ondernemer het kopersprofiel opgesteld. Dit profiel is afhankelijk van de wensen van de verkoper. Wat is de reden van verkoop? Wil hij volledig stoppen om zich op ander zaken te gaan richten? Wil hij een deel van de waarde veilig stellen en door ondernemen met een kapitaalkrachtige partner? Zoekt hij een partner om de groei van zijn bedrijf te versnellen? Afhankelijk hiervan wordt bepaald wat voor soort koper gezocht gaat worden.

Geïnteresseerde kopers

Voor de één is een investeringsmaatschappij de ideale koper, voor de ander een strategische partij en voor een derde een MBI’er. In de huidige markt zijn wij in staat om een verkoper keuze te geven uit vijf tot wel 25 serieus geïnteresseerde kopers. Dit is uitermate belangrijk om een afgewogen keuze te kunnen maken.

In geval een investeringsmaatschappij de beste match is, wordt een selectie gemaakt uit de vele honderden mogelijkheden die de markt biedt. De vijf tot vijftien die het best passend zijn bij de ondernemer en onderneming worden voorgelegd en besproken. Vervolgens worden deze benaderd en volgen er gesprekken. Door deze gesprekken is de ondernemer uiteindelijk in staat om de beste koper voor zijn bedrijf te selecteren. Best is in dit geval voor iedere ondernemer anders, waarbij prijs, constructie, toegevoegde waarde en visie belangrijke elementen zijn.

Bedrijfsoverdracht

Uiteindelijk zal met een van de partijen een intentieovereenkomst worden gesloten. Hierna volgt de fase waarin het due diligence plaatsvindt en de financiering geregeld wordt. Beiden zijn tijdrovende processen die ondernemers over het algemeen als vervelend en gezeur beschouwen. Veel (soms onnodige) vragen, trage processen en een kritische blik.

Hierna volgt het juridische deel. Uitermate belangrijk om alle afspraken goed vast te leggen en alle mogelijke scenario’s op voorhand te bespreken en hierover wat af te spreken. In een tijd waarbij steeds meer partijen bij een deal betrokken zijn, is dit essentieel.

Uiteindelijk eindigt het proces feestelijk bij de notaris voor de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht; een proces dat gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden duurt. Maar door de grote vraag naar goede bedrijven is het in de huidige markt prima verkopen!

Link hier naar het artikel op Brookz.nl.