Aanleiding voor het nieuwe platform is volgens Bart Steenmeijer, vanuit Marktlink een van de initiatiefnemers, de toenemende behoefte aan Management Buy-Ins op de Nederlandse overnamemarkt. De algehele fusie- en overnamemarkt in ons land wordt geschat op zo’n €84 miljard, vergeleken met €25 miljard in 2011. De groei wordt deels verklaard door de zich herstellende economie, waar een M&A bereidheid zichtbaar is aan zowel de corporate zijde als in het midden- en kleinbedrijf segment.

“Steeds meer MKB-ondernemers overwegen de verkoop van hun bedrijf”, zegt Steenmeijer, daarbij wijzend op de Marktlink Monitor, waaruit bleek dat 20% van de ondernemers binnen twee jaar wil verkopen. “Het aanbod aan mooie bedrijven dat te koop komt neemt toe ”, verklaart de adviseur. Aan de andere kant groeit het kapitaal dat beschikbaar is bij het bedrijfsleven en investeringsfondsen in rap tempo – een recordhoogte is bereikt – waardoor er de komende periode sprake is van mogelijk een “grote overnamegolf”. 

Management Buy-Ins (MBI)

Transacties komen tot stand door drie pijlers; verkoper, koper en management. Verkopers en kopers zijn goed vertegenwoordigd en weten elkaar wel te vinden. De vraag naar management is echter minder makkelijk in te vullen. Vaak wordt in een transactie gezocht naar een opvolger voor het zittende management, zeker in het geval dat een DGA (directeur groot aandeelhouder) zijn bedrijf verkoopt. Bij een Management Buy-In (MBI) wordt (een deel van) een bedrijf verworven door management van buiten de onderneming. Het nieuwe management neemt zelf de leiding over de onderneming en wordt in de financiering van de overname ondersteund door externe financiers. De groeiende vraag naar MBI-kandidaten komt van twee kanten. Enerzijds stijgt het aantal transacties als gevolg van een groeiend aantal kopers. Anderzijds is de koper steeds vaker een financiële partij die niet zelf het management gaat voeren. Deze financiële partijen doen die overname bij voorkeur met een manager die tevens kan en wil investeren.

“Investeringsfondsen beschikken momenteel over ontzettend veel geld. Hoewel ze over het kapitaal en de financiële expertise beschikken om een overname te realiseren, missen ze al te vaak de capaciteiten en branche-ervaring om de onderneming te leiden”, zegt Beltman. Daarnaast is het voor investeerders vaak een geruststellende gedachte dat de ondernemer, die verantwoordelijk is voor het succes, aan boord blijft. “De combinatie van MBI en private equity komt daarom in toenemende mate voor.”

Daarnaast is er ook groot aantal managers dat een MBI ambieert. Uit onderzoek bleek dat 30% van de managers de droom heeft om ondernemer te worden. Er zijn volgens het CBS zo’n 500.000 managers in Nederland. Op basis van deze uitgangspunten is de doelgroep ruim 150.000. Het aantal ondernemers dat daadwerkelijk tot een transactie komt is uiteraard substantieel kleiner. Ondanks dus een grote vraag en aanbod naar MBI’s is het aantal MBI’s nog vrij laag als gebrek aan kennis en weinige transparantie in vraag en aanbod.

MBI community

Tegen deze achtergrond van een groeiende behoefte aan Management Buy-ins, neemt ook de vraag naar kennis, expertise en dienstverlening in het domein toe. En daar schortte het tot voor kort juist aan, stellen Steenmeijer en Beltman. “Daar ligt precies het gat in de huidige markt waar het MBI-platform op inspeelt”, aldus Steenmeijer. “Wij willen met het MBI-platform kennis en inzicht geven en daarbij ruimte voor overnameproposities creëren in een uitgebreid netwerk aan vermogensverschaffers, (familie)bedrijven en specialisten. Met het platform helpen we om de droom van MBI-kandidaten te realiseren.”

Aan de basis van het platform staat een community. “Het is een club voor en mede door MBI’ers. Kennis delen, netwerkevents, ervaringen uitwisselen tussen aspirant- en ervaren MBI’ers en het bij elkaar brengen van gelijkgestemden, daar draait het om”, geeft Steenmeijer aan. Zo zal tweemaal per jaar een event georganiseerd worden met sprekers, workshops en speeddates. “Wij hebben in ons netwerk veel kennis die we bij elkaar willen brengen. Op onze events komen investeerders, ondernemers en mede-MBI’ers bij elkaar. Dit alles ondersteund door de kennis van accountants, fiscalisten, juristen en banken die als kennispartners betrokken zullen zijn. De kennis van de MBI Community geeft de MBI’er een voorsprong op het moment dat deze daadwerkelijk een transactie gaat realiseren.”

Daarnaast dient het platform als een marktplaats voor stakeholders in het speelveld. MBI-kandidaten en MBI-geïnteresseerden kunnen (anoniem) een profiel aanmaken waarin ze hun wensen (overname/participatie) kenbaar maken. Deze profielen zijn zichtbaar en op verschillende factoren doorzoekbaar voor investeerders en DGA’s – indien er een match plaatsvindt dan kunnen de profielen worden uitgewisseld. Beltman benadrukt dat het M&A-bureau zelf geen rol speelt bij de totstandkoming van deze match: “We hebben geen (financieel) belang bij een match, het is een service van het platform naar de gebruikers.” 

Tegelijkertijd is het voor de buitenwereld duidelijk dat Marktlink niet in dit gat zou zijn gesprongen als het niet ook wat zou opleveren. Beltman onderstreept weliswaar dat kennisdeling vooropstaat (“een club voor MBI’ers bestond nog niet in Nederland”), maar erkent wel dat de overnamebemiddelaar natuurlijk hoopt dat er adviesdiensten uit het platform zullen voortkomen: “Met meer dan 50 mid market transacties per jaar zijn we één van de marktleiders op dit vlak in de Nederlandse markt, wij kennen dit specifieke proces als geen ander.” Hij benadrukt dat het proces volledig objectief is. Wanneer een match plaatsvindt kunnen de investeerder en de MBI’er volledig onafhankelijk besluiten wat hun volgende stap wordt. “Voor de hand ligt dat ze op zoek gaan naar een goede adviseur, hopelijk denken ze aan ons”, aldus Beltman.

Hoewel MBIcommunity.nl geldt als het eerste platform met een pure focus op MBI’s, blijft de concurrentie niet stilzitten. Brookz, een platform dat zich specialiseert in het MKB segment van de overnamemarkt, is volgens kenners de belangrijkste concurrent. Maar er zijn ook andere platformen actief in het domein, waaronder Bedrijventekoop.nl (voor transacties boven de €100.000) en Bedrijfsovernameplein.nl (voor transacties tot €100.000). Steenmeijer van Marktlink vult aan “Bij de andere databases is de database het verdienmodel, Marktlink ziet het als service product wat slechts kostendekkend dient te zijn. Tevens is de match maar een onderdeel van de community. Kennisdeling en netwerken zijn van net zo’n groot belang. Verder verwachten we dat de deals die voorbij komen aan deze community in het algemeen groter in omvang zullen zijn omdat er veelal private equity bij betrokken is.