Nieuwe uitdagingen voor een deel van de MBI-ers

De regeling houdt in dat met ingang van 1 januari 2014 een ontslagvergoeding niet meer zonder inhouding van loonbelasting in een Stamrecht BV, bankspaarproduct of verzekeringsproduct mag worden ondergebracht. Ontslagvergoedingen worden vanaf 1 januari 2014 gelijk belast met de progressieve tarieven in de inkomstenbelasting.

Een deel van de MBI-ers heeft voordat ze ondernemer werden, als directeur of manager in loondienst gewerkt. Vertrek bij een werkgever zwengelt de droom van ondernemerschap aan en een MBI wordt overwogen. Uitstel van de inkomstenbelasting bood deze groep de mogelijkheid om de financiële armslag bij een bedrijfsovername te vergroten.

Bankfinanciering

Er is al veel geschreven over banken en de mate van bereidheid tot financieren bij een MBI. De tendens is dat banken al enkele jaren over de gehele linie terughoudender zijn bij het verstrekken van financieringen.

Je zou verwachten dat er gezien de gemiddelde hoge hefboom bij een MBI geen overnames meer zouden worden gefinancierd. Dit is zeker niet het geval. De markt speelt in op veranderingen en past zich aan de nieuwe realiteit aan. Ja, het is waar dat er meer risicodragende inbreng is vereist bij een overname en ja, er worden meer en vaker privé zekerheden gevraagd.

De markt wordt namelijk bepaald door twee kanten. Er is vraag en aanbod van bedrijven. Dat de markt anders is dan in 2007 is zeker waar, maar marktpartijen passen zich aan en er worden nog steeds transacties gedaan waarbij een MBI-er betrokken is.

Ondernemersdroom bruut verstoord?

Wordt met deze recente kabinetsregel de ondernemersdroom voor een deel van de MBI-ers nu bruut verstoord? Wij denken van niet. De markt zal zich aanpassen.

Zolang er vraag en aanbod is zijn er voldoende mogelijkheden zijn om een bedrijf over te nemen door middel van een MBI. We weten uit de praktijk dat er voldoende ondernemende investeerders bereid zijn om mee te investeren in een deal waarbij een bewezen succesvolle en ondernemende manager/directeur bereid is zijn portemonnee op de kop te zetten.

Co-investeerders

Het kan dus zijn dat de middelen in de toekomst niet meer voor 100% uit de eigen spaarpot komen, maar dat er meer partijen mee investeren. Er is in de markt namelijk voldoende geld beschikbaar bij oud-ondernemers, participatiemaatschappijen en pensioenfondsen. Het probleem is alleen dat deze markt niet transparant is en dat niet iedereen weet waar hij moet zoeken.

Creativiteit, aanpassingsvermogen en ondernemerschap vereist! Zoek buiten de gebaande paden, LinkedIn en recente crowdfunding alternatieven bieden hiertoe de mogelijkheid. Zoek wel naar vooraf gecommitteerd kapitaal, u heeft er niets aan om bij het maken van een deal met uw droombedrijf er achter te moeten komen dat uw mede-investeerder andere prioriteiten heeft.