Gunstig verkoopklimaat

Eind vorig jaar concludeerden ING, Nyenrode Business Universiteit en FBNed in hun onderzoek dat het huidige economische klimaat vanaf 2014 gunstig zal zijn voor de verkoop van een familiebedrijf. Deze prognose lijkt opgepikt te zijn: veel eigenaren van familiebedrijven overwegen dit jaar om hun onderneming van de hand te doen. Onlangs hield onderzoeksbureau MarketResponse, in opdracht van fusie- en overnamespecialist Marktlink Fusies & Overnames, een kwantitatief telefonisch onderzoek onder eigenaren van familiebedrijven waarbij in totaal zo’n 200 middelgrote en kleine organisaties werden benaderd, met tussen de 10 en 200 medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat zo’n 72% van de respondenten erover nadenkt zijn familiebedrijf te verkopen. Daarnaast denkt meer dan de helft van hen dat hun bedrijf ook daadwerkelijke klaar is voor de verkoop, en is zo’n 30% ervan overtuigd het bedrijf binnen vijf jaar te verkopen. Verder gaf veertig procent van de ondervraagden aan niet te verwachten dat de verkoop zonder slag of stoot zal verlopen. Uit het onderzoek van Marktlink blijkt verder dat er de komende vijf jaar 4.200 familiebedrijven uit het MKB verkocht zullen worden. Tom Beltman, Partner bij Marktlink: “Het is op dit moment echt een verkopersmarkt, voor een gemiddeld bedrijf dat wij begeleiden bij de verkoop melden zich 50 tot 100 belangstellenden.”

Overnamekandidaten

De vraag blijft wie een familiebedrijf over zal nemen. Wanneer overname door familie geen optie blijkt, is de verkoop aan een ander bedrijf de beste optie, volgens de respondenten. Van de huidige eigenaren nam bijna de helft van de ondernemers zelf het bedrijf over van familie, maar dit zal de komende jaren naar verwachting steeds minder worden. Slechts 50% van de huidige eigenaren verwacht dat de onderneming binnen de familie blijft, maar naarmate de tijd verstrijkt, en de ervaring van oudere ondernemers toeneemt, wordt deze verwachting minder groot. “Van de 65-plussers verwacht slechts een kwart het bedrijf over te dragen aan een familielid. Het familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen, blijkt hiermee een romantisch idee dat steeds minder realistisch lijkt naarmate men ouder wordt”, vertelt Beltman.

Indien het bedrijf niet in de familie blijft, en ook niet aan een ander bedrijf verkocht wordt, is het ook een optie om het bedrijf aan een medewerker te verkopen, of aan een externe directeur die zichzelf inkoopt met eigen kapitaal. Die laatste optie krijgt de voorkeur bij 10% van de respondenten, en het inzetten van een investeringsmaatschappij wordt nog lager gewaardeerd: slechts 6,5% geeft daaraan de voorkeur.

Te optimistisch

Hoewel de opbrengst van de verkoop van het familiebedrijf voor de helft van de eigenaren belangrijk is voor hun pensioen, hebben zij dikwijls te weinig informatie over de waarde van hun bedrijf. Bijna 70% denkt dat zij tussen de 8,8 en 16 keer de jaarwinst van het bedrijf zullen ontvangen bij verkoop. Ze lijken zich daarop te verkijken, want in de realiteit wordt voor dergelijke MKB-organisaties gemiddeld maar zo’n 5 keer de jaarwinst neergeteld, waardoor het pensioen in werkelijkheid lager ligt dan veelal gedacht.