Fairbanks, een specialist op het gebied van (private) cloudoplossingen bedient ca. 200 grootzakelijke klanten (zoals Cendris, Universite de Luxembourg, SMT). De laatste jaren heeft Fairbanks een sterke positie en expertise verworven in het OpenStack domein. OpenStack is het meest robuuste en krachtige software platform voor het bouwen en in gebruik nemen van een private cloudinfrastructuur.

Het management heeft de ambitie om internationale groei te realiseren. Door de sterke focus op het softwarematige deel van de cloudoplossingen, in combinatie met de opgebouwde OpenStack expertise, is Fairbanks in staat om internationale klanten op een schaalbare wijze te bedienen.

Ruud Harmsen (CEO Fairbanks): “De afgelopen jaren hebben Ben van der Vegt en ik samen met het team gebouwd aan de kennis op het gebied van private clouds gebaseerd op OpenStack. Door deze kennis en focus is ons de mogelijkheid geboden door Veritas om OEM partner te worden. Hierdoor kunnen wij unieke private clouds, voorzien van back-up en disaster recovery oplossingen, leveren aan onze klanten. Door dit OEM contract worden de deuren geopend om internationale klanten te bedienen. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een financiële partner die ons kan bijstaan om onze internationale ambities te ondersteunen. Main bleek de juiste partner en we zijn enorm trots op dit resultaat”.

Lars van ’t Hoenderdaal (Managing partner Main): “Fairbanks is de afgelopen jaren in staat gebleken om een sterke positie op te bouwen in het OpenStack domein. Hierdoor heeft Fairbanks al haar eerste internationale klanten kunnen verwelkomen. Main heeft vertrouwen dat Fairbanks de internationale groei kan continueren, onder andere door een sterk partnership met Veritas. Wij kijken er ook naar uit om Fairbanks actief te ondersteunen bij het doen van een of meerdere gerichte acquisities”.

Main Mezzanine Capital is onderdeel van Main Capital Partners (www.main.nl), een investerings- en financieringsbedrijf, gericht op groeiende en winstgevende bedrijven in de software/ICT sector in de Benelux en DACH regio. De funding van Main Mezzanine Capital wordt verzorgd door haar eigen aandeelhouders, alsmede vermogende particulieren, family offices en (voormalige) ondernemers, die hun vermogen op rendabele wijze aan het werk zetten.

Bron: www.main.nl