Landmeetkunde is een vorm van toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Landmetingen zijn onder andere belangrijk bij het verkavelen van grond (een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels) en bij het schatten en berekenen van verkoopwaardes van onroerend goed.

Facto Geo Meetdienst (Facto) is een ingenieursbureau dat zich specialiseert in geodetische dienstverlening. Verdeeld over vijf Nederlandse locaties heeft Facto 140 landmeetkundige werknemers in dienst. Facto wordt geleid door de 68-jarige Fred Janssen, de eigenaar van het bureau dat in Deventer is begonnen.

Geomij is een zelfstandig ingenieursbureau uit Posterholt, Limburg dat zich tevens specialiseert in landmeetkunde en inwinning van geo-informatie. Daarnaast biedt het bureau, onder leiding van directeur John Jansen, diensten op het gebied van maatvoerings- en uitzetwerkzaamheden, en leidingregistratie.

Eerder deze maand maakten de beide ingenieursbureaus bekend de krachten te bundelen. Facto Geo Meetdienst neemt alle aandelen van Geomij over, hoewel laatsgenoemde als zelfstandige eenheid blijft opereren in de markt. Door de overname verwerft Facto een sterke positie in het zuiden van het land – tot nu toe was Sliedrecht in Zuid-Holland de meest zuidelijke locatie van de geo-informatie specialist. “We willen een goede landelijke dekking hebben”, aldus Facto topman Janssen. De belangrijkste drive voor Geomij om tot verkoop over te gaan was waarborging van de continuïteit. “Door de schaalvergroting kan de kwaliteit en flexibiliteit van onze dienstverlening behouden blijven”, zegt directeur Jansen.

De fusie- en overnamemarkt voor landmeting is de afgelopen periode in beweging gekomen. Recent werd GeoCensus Group overgenomen door Prisma Meten, en nam Facto afgelopen najaar ook al HFEMetrio over, een meetbedrijf met vestigingen in Haarlem en Arnhem. Met de meest recente samensmelting zijn Facto en Geomij volgens eigen zeggen het grootste zelfstandige bureau voor landmeetkunde in ons land.

Factor werd bij de overname bijgestaan door fusie- en overnamespecialist Marktlink.