Citadel, een conglomeraat van bedrijven in machinehandel en commercieel vastgoed, heeft een gevoelige tik gehad van het bankroet van auto-importeur Kroymans.

Na een omvangrijk verlies in 2009 is een grote uitverkoop op gang gekomen waarbij ook Wynmalen & Hausmann betrokken was. Deze importeur was onderdeel van een subholding, genaamd Citechma, die via een reeks transacties is losgekoppeld van Citadel.  De moedermaatschappij heeft daarbij een boekverlies geleden van ruim EUR 17 mln. Citechma is uiteindelijk in handen gekomen van zakenman Pieter Mouthaan, die zich bedient van financieringsmaatschappij Arkelhof Investments. Deze investeerder heeft Wynmalen & Hausmann nu doorverkocht aan de zittende directeur van de importfirma. Daarmee is een miljoenensom gemoeid. De precieze prijs wordt niet bekendgemaakt.

Het bedrijf, waar 120 man werken, behoort tot de top 5 in de branche. De omzet beloopt zo’n EUR 65 mln à EUR70 mln. Dit jaar wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht van EUR 1,5 mln.  Ten tijde van het aandeelhouderschap van Citadel had directeur Van den Heuvel al een balletje opgegooid over een mogelijke verzelfstandiging van de onderneming.  De toenmalige eigenaar zag daar echter geen heil in. ‘We hebben gesproken over het losweken van Wynmalen & Hausmann, maar dat was destijds niet mogelijk’, zegt Van den Heuvel. Hij krijgt nu alsnog de kans zelfstandig verder te gaan. ‘Er gaat een lang gekoesterde wens in vervulling’, aldus Van den Heuvel (49), sinds acht jaar directeur van de machineleverancier en daarvoor vijftien jaar werkzaam in leidinggevende functies bij aannemerij Heijmans in Rosmalen. Met deze achtergrond beschikt hij over een grote kennis van de markt.  De onderhandelingen met de verkopende partij over de prijs hebben vier weken in beslag genomen. De transactie heeft de goedkeuring van de Duitse machinefabrikant Liebherr, waarvoor Wynmalen & Hausmann als importeur optreedt. Van den Heuvel financiert de transactie met eigen middelen en een bankarrangement.

‘Banken zijn tegenwoordig weer bereid overnamefinanciering te bieden’, zegt fusieadviseur Jeroen Oldengarm van bureau Marktlink, optredend voor de koper. Voorwaarde is wel dat gegadigden een overtuigend plan overleggen en beschikken over een goed trackrecord, zo licht Oldengarm toe.  Van den Heuvel heeft het importbedrijf door de achterliggende crisisperiode geleid, waarbij in 2009 verlies werd geleden en afscheid is genomen van twintig medewerkers.  Operationeel is nog een kleine winst behaald, maar door afwaardering van voorraden kwam Wynmalen & Hausmann toch in de rode cijfers. Vorig jaar liet het bedrijf weer ‘een keurige winst’ zien en in de eerste helft van het lopende jaar zijn de budgetten overtroffen.

De machinehandelaar is voor driekwart van zijn omzet afhankelijk van de laatcyclische bouwsector, die stevig is geraakt door de crisis.  ‘De bouw geeft weer tekenen van leven, maar het herstel gaat in kleine stapjes’, constateert Van den Heuvel. Daarnaast worden machines geleverd voor metaalrecycling, afvalverwerking en goederenoverslag in havens. In deze sectoren is de conjunctuurinvloed volgens de directeur wat minder groot dan in de bouw. Voor de komende jaren verwacht hij nog geen sterke groei van de activiteiten.  Een terugkeer naar het omzetniveau van EUR 100 mln in het topjaar 2008 is voorlopig niet aan de orde.

De vroegere moedermaatschappij Citadel heeft in 2010 in totaal zo’n 15 belangen afgestoten of geliquideerd, blijkt uit de jongste jaarrekening. Dit jaar is Thomassen Compression Systems, leverancier van gascompressoren voor de energiesector, verkocht aan het internationale concern Howden.  Citadel leed in 2009 een nettoverlies van EUR 63 mln, volgend op een negatief resultaat van EUR42 mln in 2008. De groep heeft onderdelen van Kroymans Corporation overgenomen die extra verlies te zien gaven. De ondergang van Kroymans leidde bij Citadel tot afboeking van een vordering van EUR 18 mln, derving van huurinkomsten uit vastgoed en reputatieschade.

Lange historie
Positie in de top 5

• Wynmalen & Hausmann werd opgericht in 1875
• Bedrijf handelt in machines voor de bouw en overslag
• Aandelen komen in handen van directeur Van den Heuvel
• Marktaandeel beloopt 10 à 15% Ã Bedrijf behoort in de branche tot de vijf grootste partijen
• Omzet is EUR 65 mln à  EUR 70 mln

Artikel geplaatst in het FD van 11 juli 2011.