6 oktober 2010 | Het Financieele Dagblad

Voor een ‘dubbele dip’ van de economie is Marktlink niet meer benauwd. ‘Wij zien een sterke toename van ondernemers die willen praten over verkoop van hun onderneming.’

Eén conclusie lijkt in ieder geval gewettigd: Itémedical voldoet aan de wensen van veel kopers. Het softwarebedrijf is goed winstgevend, heeft een stabiel klantenbestand en biedt groeiperspectief. Minstens zo belangrijk: ondernemers ruiken kansen in de gezondheidszorg. Producten die bijdragen aan de efficiency in de zorg zijn gewild. ‘Het is een hot issue’, zegt Peter Hof (44), oud-directeur bij Philips en NXP, die als nieuwe directeur-grootaandeelhouder bij Itémedical is aangetreden.

Het softwarebedrijf werd tien jaar geleden opgericht door twee ex-verpleegkundigen en een IT-expert. Zij ontwikkelden een product voor dataregistratie in de ‘intensive care’, bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen. De afzet nam een grote vlucht. Itémedical bedient inmiddels 84 van de 90 ziekenhuizen in Nederland. Het eigen product wordt aangevuld met de exclusieve vertegenwoordiging van buitenlandse leveranciers van medische soft- en hardware. Met 25 man bedraagt de jaaromzet zo’n euro 10 mln.

‘Itémedical is een klassiek voorbeeld van een bedrijf dat na een geweldige start voor een volgende fase staat’, zo stelt Hof. Er zijn investeringen nodig in productontwikkeling, de export moet op gang komen en de verkoopstaf moet worden vergroot. Maar de oprichters achten zichzelf niet het meest geschikt om die klus te klaren. Dat was de reden een nieuwe ‘eerste man’ te zoeken die ook de meerderheid van de aandelen verwerft.

De animo voor het bedrijf bleek groot, niet alleen onder IT-ondernemers, maar ook bij financiële partijen. ‘Investeerders met veel kapitaal achter de hand kijken meer en meer naar kleinere ondernemingen’, constateert adviseur Beltman die de verkopende partij terzijde heeft gestaan.

Van de 78 gegadigden heeft Beltman er twintig geselecteerd voor nader contact. Daarvan heeft de helft kennis mogen maken met de oude directie. Van die laatste tien partijen zijn er uiteindelijk vier overgebleven die op basis van een gedetailleerd financieel memorandum een bieding hebben gedaan. Het gehele proces duurde ruim zeven maanden, waarna Hof als winnaar uit de bus kwam.

Wat hij precies heeft betaald voor de aandelen, wil hij niet zeggen. Wel dat de vraagprijs een factor vijf bedroeg van het bedrijfsresultaat. ‘Dat was een redelijke prijs.’ Zelf wilde hij ook niet op het scherp van de snede onderhandelen. ‘Het is geen auto die je koopt.’

De oude eigenaren blijven aan het bedrijf verbonden als minderheidsaandeelhouder en betrokken als medewerker voor minimaal drie jaar. Dit vraagt om een goede verstandhouding.

Dat de oprichters van Itémedical niet zomaar vertrekken, schept vertrouwen. Er is een gedeeld belang met de nieuwe eigenaar. Dat maakt het voor een bank ook gemakkelijker om met financiering over de brug te komen, denkt adviseur Beltman. Voor de helft van de koopsom van de aandelen Itémedical is bankkrediet nodig. Drie banken waren bereid een aanbod te doen, nadat Hof samen met adviesbureau Solving IMCG een nieuw strategisch plan had opgesteld. Hij koos voor de offerte van ABN Amro, die tot zijn verrassing precies aansloot bij zijn wensen. ‘Ik heb mijn ogen uitgewreven toen ik het voorstel van de bank kreeg.’

Het krediet is verstrekt met hulp van de Go-faciliteit, een garantieregeling van de Staat waarmee de risico’s voor de bank zijn beperkt. Itémedical gaat de lening in een laag tempo aflossen om voldoende ruimte te hebben voor investeringen in verdere groei. Over vijf jaar moet het bedrijf in omzet en mankracht verdubbeld zijn.