Bij groothandel Mesa Products zijn ze juist opgetogen over deze oplossing. ‘Ik heb absoluut niet het idee dat ik een kat in de zak heb gekocht’, verklaart de nieuwe eigenaar Eric Uyttenboogaard. Als externe koper kan hij het bedrijf en het personeel onbevangen tegemoet treden.

‘Ik deel de mening niet dat een man van buiten meer risico’s in zich bergt’, zegt fusiebemiddelaar Ferry Nahon van bureau Marktlink. Het alternatief, verkoop aan het zittende management is zeker geen garantie voor succes. ‘Een goede tweede man is niet per se een goede eerste man. Als de dominante ondernemer vertrekt, kunnen er twee dingen gebeuren: of het bloemetje gaat bloeien, of er gebeurt niets meer’. Ook kunnen er wrijvingen ontstaan bij het personeel. Als de tweede man naar voren wordt geschoven, kan de derde man zich bijvoorbeeld gepasseerd voelen. Nahon: ‘Een collega gaat de baas spelen over andere collega’s. Dat kan gevoelig liggen.’

Omdat de oude eigenaar als aandeelhouder betrokken blijft, is Uyttenboogaard niet bang dat hij als man van buiten nog lijken uit de kast zal zien komen. ‘Ik voorzie geen gekke dingen, want die zouden de onderlinge verhoudingen alleen maar verstoren.’