Op de vraag of het ideale moment om je bedrijf te verkopen niet een utopie is, moet overnameadviseur Marlon Putter van Marktlink Fusies & Overnames even lachen. ,,Het bestaat inderdaad niet, want wellicht is morgen een beter moment dan vandaag. Maar ook dat is ondernemerschap, een kans grijpen wanneer deze zich aandient.’’

Factoren

Volgens Putter is die sweet spot op de overnamemarkt afhankelijk van een aantal factoren. Het economische tij, de toegang tot kapitaal voor kopers, maar ook de fase van het bedrijf zelf en de wensen van de ondernemer bij/na de verkoop spelen een rol.

,,En ook de bedrijfsresultaten wegen hierin mee’’, aldus Putter. ,,Een winstgevend bedrijf is verkoopbaar, maar een onderneming met veel schulden mogelijk ook. Maar het uitgangspunt van de ondernemer zelf zal bij deze beide voorbeelden enorm verschillen.’’

Verkopersmarkt

Er is dus geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer het qua timing het moment suprême is. Wel staan alle lichten momenteel op groen op de mkb-overnamemarkt en wordt het door kenners getypeerd als een verkopersmarkt. De vaderlandse economie draait op volle toeren, bedrijven laten weer groeiende cijfers zien, het aantal potentiële kopers stijgt en bij kapitaalkrachtige partijen klotst het geld tegen de plinten.

Putter: ,,Wij worden bijna elke dag wel gebeld door een investeringsmaatschappij die zijn kapitaal wil laten renderen door een mkb-bedrijf te voorzien van groeigeld. Tel daarbij op dat de rente historisch laag staat, dus het is erg aantrekkelijk om te investeren in een onderneming. Ja, er is echt voldoende kapitaal in de markt.’’