Wat betekenen de ontwikkelingen in de markt voor overnamefinancieringen voor het midden- en kleinbedrijf? Zijn overnames nog wel te financieren? En wat gaat de toekomst ons brengen?

Tot 2009 waren banken bereid om grote delen van een koopsom te financieren. Daarbij lagen de risico-opslagen op ongedekte overnamekredieten in sommige gevallen onder de 100 basispunten. Als gevolg van jaren van voorspoed hadden de commerciële mannen binnen de banken het gelijk vaak aan hun zijde. Dat is tegenwoordig wel anders. Financieringsaanvragen voor overnames worden in de huidige markt anders beoordeeld.

‘Worst case scenario’s’

Vandaag de dag zal een onderneming na overname meer dan voldoende ruimte en armslag moeten hebben om ook in ‘worst case’ scenario’s aan bancaire verplichtingen te kunnen voldoen. Het spreekt voor zich dat deze ‘worst case’ scenario’s er anders uitzien dan een aantal jaren geleden. Er wordt minder bancair gefinancierd en gezocht naar alternatieve financieringsmethodes.

Gelukkig zijn achtergestelde leningen en earn-out regelingen meer geaccepteerd. De belangrijkste verandering zien wij echter in de overnamestructuren. Andere overnamestructuren worden vaak toegepast om verschillen in prijs en opbrengst te overbruggen, maar ook om financieringsvraagstukken te slechten. Deze nieuwe structuren zijn er op gericht om de belangen tussen koper en verkoper gelijk te schakelen. Bij earn-out regelingen lopen de belangen van koper en verkoper namelijk gemakkelijk uit elkaar. Andere structuren kunnen oplossingen bieden waarbij voor beide partijen een win-win situatie wordt gecreëerd.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de markt zijn echter nog niet volledig uitgekristalliseerd. Hoe banken naar financieren kijken, is nog steeds aan verandering onderhevig. Mede hierdoor ontstaan initiatieven die inspelen op de vraag vanuit de markt. Naast nieuwe vormen van werkkapitaalfinanciering zien wij nieuwe financieringsinstrumenten ontstaan op het gebied van risicodragend kapitaal en overnamefinancieringen.
De financiële markt is continu in beweging. Het is van belang om in een dergelijke markt de vinger aan de pols te houden. Jaarlijks realiseren wij 50 tot 60 overnames. Dat is gemiddeld één overname per week. Hierdoor zijn wij iedere week weer op zoek naar de beste financieringsmogelijkheden in de markt voor onze opdrachtgevers.

Een trend voor de toekomst is een groter aandeel voor deze verschillende nieuwe vormen van kapitaal, waaronder risicodragend kapitaal. Daarbij wordt de lat steeds hoger gelegd. Als ondernemer dien je goed beslagen ten ijs te komen. Een goede voorbereiding en een doortimmerd financieringsplan zijn daarbij essentieel.

Bekijk hier het artikel