De overname van de failliete boedel heeft hem weliswaar meer gekost dan normaal, maar dankzij de snelle doorstart ging er veel minder waarde verloren. Investeerder Jurgen van Olphen maakte gretig gebruik van de mogelijkheid om bloemendecorateur Breure PlantDeco met hulp van een stille bewindvoerder nieuw leven in te blazen. Bedrijvendokters zien in de beoogde hervorming van de faillissementswet een stimulans om wankelende bedrijven over te nemen. De komst van de stille bewindvoerder, waarin de wetsvoorstellen voorzien, vergroot de kans op een succesvolle doorstart. Van Olphen heeft meer vertrouwen in een goede afloop en is bereid een hogere prijs voor de boedel te betalen dan bij een traditioneel bankroet. We kopen zelden een onderneming uit faillissement. Maar bij een gecontroleerde doorstart liggen de kaarten anders.

De perspectieven zijn dan beter’, zo stelt de oprichter en directeur van TransEquity Network, een investeringsmaatschappij die bedrijven in crisis opkoopt, saneert en later tegen een hogere prijs doorverkoopt. Vooruitlopend op de nieuwe wet zijn de laatste twee jaar in Nederland zo’n honderd bedrijven via de zogeheten ‘prepack’ methode van de ondergang gered. In die gevallen heeft de rechtbank een stille bewindvoerder aangesteld om vanuit de coulissen een oplossing te zoeken. Op die manier is vorig jaar lingerieproducent Marlies Dekkers weer op gang geholpen. Voor de som van € 5,7 mln nam de Amsterdamse investeringsgroep Karmijn de boedel over. Alle partijen zien één groot voordeel: na het uitspreken van faillissement gaan de deuren niet dicht en kan het bedrijf meteen verder draaien. De financiële schade wordt daarmee beperkt, zeggen geldschieters die actief zijn in de markt van failliete bedrijven.

Directeur Mels Huige van Active Capital Company, aandeelhouder in onder meer de Rotterdamse staalkabelleverancier Hendrik Veder, heeft ervaring met biedingen op bedrijven die het loodje legden. Tot nu toe greep deze investeerder er steeds naast. Huige verwacht dat met de prepack de kansen verbeteren. ‘Er ontstaat meer ruimte om op een georganiseerde manier een doorstart te faciliteren. Het wordt interessanter om naar dit soort scenario’s te kijken.’

Ook overnameadviseur Vincent Pastoor van bureau Marktlink gelooft in de heilzame werking van de prepack. ‘We kunnen in een vroeger stadium kandidaten zoeken voor overname van de boedel. Kopers hebben meer tijd om het bedrijf door te lichten. Reputatieschade wordt voorkomen, omdat de activiteiten gewoon doorgaan.’

Handelsfirma in bloemdecoraties PlantDeco in Aalsmeer maakte in september een doorstart met een stille bewindvoerder. TransEquity schoot het bedrijf te hulp na het teruglopen van omzet en marge, waardoor de financieringslast ging knellen. Het participatiefonds was al in een vroeg stadium door accountant Grant Thornton gepolst over zijn mogelijke interesse. Dit maakte het mogelijk om in betrekkelijke rust met de bewindvoerder en de betrokken bank te onderhandelen. Direct na het uitspreken van het faillissement nam TransEquity een meerderheidsbelang in PlantDeco. De bedrijfsvoering is niet onderbroken, de verkopen aan supermarkten en tuincentra gingen gewoon door. ‘Het is belangrijk dat de schappen van de winkels gevuld blijven. Anders lig je eruit’, verklaart investeerder Van Olphen. De doorstart krijgt daarmee het karakter van een onderhandse verkoop. De kern van het bedrijf blijft intact, er gaat minder waarde verloren, en de boedel brengt meer geld op. ‘We betalen bij een prepack fors meer dan bij aankoop uit gewoon faillissement, te denken valt aan 50% tot 100%’, zegt Van Olphen. Gemiddeld legt TransEquity een miljoen euro op tafel legt voor zijn participaties. In de praktijk zal de prijs bij een voorgekookte doorstart tussen executiewaarde en ‘going concern’waarde liggen. Waar partijen precies uitkomen, blijft een zaak van loven en bieden. ‘Het is een onderhandelingsspel, maar wij trekken wel een grens’, verklaart de topman van TransEquity. De boodschap aan de curator is duidelijk: als de deal mislukt en andere bieders ontbreken, gaat het bedrijf alsnog ten onder en zijn crediteuren mogelijk slechter af.

Volgens beheerder Huige van Active Capital zijn kopers niet duurder uit met een prepack, vergeleken met een geïmproviseerde doorstart na bankroet. Wat extra wordt betaald voor de boedel, wordt bespaard op de kosten van herstart van het bedrijf. ‘Per saldo blijft de investering gelijk.’ De doorstart van PlantDeco met hulpvan een stille bewindvoerder was niet de eerste keuze van TransEquity. De investeerder had de bloemendecorateur het liefst na een vrijwillige schuldsanering overgenomen. De bank, de vorige eigenaar (die nog een lening in de vennootschap had zitten) en de zittende aandeelhouders was daarvoor om een offer gevraagd. Maar dit voorstel stuitte op het veto van de kredietcommissie van de huisbankier. Het bedrijf kon toen niet anders meer dan de rechtbank toestemming vragen om een prepack. Het komt vaker voor dat kopers de bank op hun weg vinden in een poging een faillissement van het overnamedoelwit te voorkomen.

Investeerder Wessel Berkman wilde in 2010 het bedreigde bedrijf De Fietsfabriek in Amsterdam voortzetten door een onderhandse deal te sluiten met schuldeisers. Dat was bedoeld om onrust onder klanten te voorkomen. Het crediteurenakkoord kwam er echter niet. De bank lag dwars. Na het bankroet nam Berkman de boedel alsnog over voor € 100.000.

Vincent Pastoor van Marktlink pleit ervoor om afglijdende bedrijven sneller te verkopen en niet op een prepack te wachten. Hij treedt op voor een koper van een slecht lopende kunststoffabrikant met een omzet van € 10 mln en vijftig medewerkers. De bieder legt een relatief lage prijs op tafel en is bereid tot een contractuele nabetaling als de resultaten na de overname verbeteren. ‘Ze delen samen in de winst als het beter gaat. Dat verdient de voorkeur boven faillissement met het risico dat klanten weglopen’, zo stelt Pastoor.

En hoe gaat het nu met de bloemendecorateur uit Aalsmeer? In december was het weer druk met het maken van kerststukjes. Het bedrijf waar 25 man werken, oplopend tot 250 in het hoogseizoen, heeft een nieuwe directeur en boekt dit jaar een miljoenenomzet. De resultaten ontwikkelen zich volgens investeerder Van Olphen positief. Gemiddeld houdt TransEquity zijn deelnemingen drie jaar in portefeuille — in tijden van recessie kan het langer duren. Daarna worden ze met winst verkocht, in de regel aan bedrijven uit dezelfde branche.