“Het is onze voorkeur geweest om een bedrijf over te nemen dat complementair is aan Alcomex,” aldus Hietink en Van Vliet. “Hierdoor ontstaat een sterke combinatie met meerwaarde en zekerheid voor de medewerkers, klanten en leveranciers. De combinatie van Alcomex en HZ Solutions is sterk omdat beide bedrijven elkaar zeer goed aanvullen met betrekking tot productkennis en de product-marktcombinaties waarin ze actief zijn.”

Dat er een overdracht zou plaatsvinden bij HZ Solutions lag min of meer voor de hand. Ruud Wiskerke heeft geen opvolging binnen de familie en na 18 jaar HZ Solutions uitbouwen tot wat het nu is, draagt de heer Wiskerke de verantwoordelijkheid voor verdere expansie en internationalisering graag over.

Van Vliet en Hietink kennen Ruud Wiskerke nu enige tijd en geven aan onder de indruk te zijn van hoe hij HZ Solutions, samen met alle medewerkers, de afgelopen jaren heeft uitgebouwd tot een solide technisch bedrijf.

HZ Solutions zal, als volledig zelfstandige onderneming binnen de Alcomex Groep, een mooie toekomst tegemoet gaan, met instandhouding van organisatie, locatie en naam.

Ruud Wiskerke zal tot november 2018 als adviseur van management en directie betrokken blijven bij HZ Solutions, om zo de overdracht goed en degelijk te laten verlopen en HZ Solutions samen verder uit te bouwen.

De heren Van Vliet en Hietink willen niet onvermeld laten dat HZ Solutions is opgebouwd dankzij de inzet en hulp van medewerkers, klanten, leveranciers en overige zakenrelaties. Daarbij willen zij ook de ingrijpende verbouwing van het pand in Hilvarenbeek afgelopen jaar speciaal noemen, waar de medewerkers van HZ Solutions zich van hun beste kant hebben laten zien. Beide partijen kijken met vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking met alle relaties van HZ Solutions en Alcomex.