Inhoudelijke verbreding en verdieping

Het aanbod van Latona, gericht op organisatie- en opleidingsadvies, bestaat uit alle aspectgebieden van de acute zorg: van visie ontwikkelingen tot ontwerpen, en van trainen en implementeren tot borgen in de praktijk. Highcare is een uitzend- en detacheringsbureau dat hooggekwalificeerde professionals matcht met opdrachtgevers in met name de zorg. Middels de Highcare Academy biedt zij haar professionals de kans zich voortdurend bij te scholen en te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Door het combineren van de kennis en kunde van Latona en HighCare Academy zullen de professionals en klanten van Highcare in de toekomst profiteren van inhoudelijke verbreding en verdieping en de ontwikkeling van nieuwe scholingsproducten en opleidingsmogelijkheden.

Opleiden als oplossing voor tekort aan zorgpersoneel

Highcare en Latona voelen zich beide verantwoordelijk voor en betrokken bij de zorg. Zij volgen de marktontwikkelingen op de voet en spelen er actief op in. Ontwikkelingen als een groeiende zorgvraag met daar tegenover een steeds groter te kort aan zorgpersoneel dwingen de huidige maatschappij te zoeken naar oplossingen. Met de overname van Latona is Highcare nog beter in staat om haar eigen professionals goed op te leiden, nieuwe professionals aan te trekken en de kwaliteit van zorg te verhogen. Deze transactie werd begeleid door Marktlink.

Gezamenlijke ambities

Willem Grool, directeur Highcare, voegt hier aan toe: “Highcare verbreedt haar aanbod aan activiteiten over de gehele zorg en ziet kansen binnen de eerste lijnszorg. In de visie van Highcare staat kwaliteit centraal. Een belangrijk onderdeel is de deskundigheidsontwikkeling van onze professionals. Latona was op zoek naar een partner om de continuïteit van haar activiteiten te kunnen borgen en haar aanbod te verbreden. Highcare ziet met de integratie van Latona binnen de Highcare Academy meer kansen om het totale palet aan activiteiten te verbreden en verder uit te breiden. Wij zijn er van overtuigd dat we door deze samenwerking nog beter inhoud kunnen geven aan de ambities van beide organisaties.”

Over Highcare

Highcare is de partner op het gebied van personeelsvraagstukken in de zorg en het veiligheidsdomein. Voor zowel korte als langdurige vraagstukken biedt Highcare vele mogelijkheden. Naast uitzenden, detacheren en bemiddelen van zorgprofessionals beschikt Highcare ook over haar eigen Highcare Academy. Hierin verzorgt zij assessments, bij- en nascholingen voor alle zorgprofessionals van Highcare maar ook scholingen voor onze opdrachtgevers.