U heeft de knoop doorgehakt: u gaat uw bedrijf verkopen. De verkoop van uw onderneming is een complex proces dat gemiddeld zo’n 6 tot 12 maanden in beslag neemt. Ondanks dat ieder overnametraject hetzelfde is, zijn er een aantal verschillende opeenvolgende fases te onderscheiden. Wij leggen graag uit hoe het verkoopproces in zijn werk gaat.

Is mijn bedrijf verkoopklaar?

Doe de test

Kennismaking

In de kennismaking gaan we in op de specifieke wensen en plannen van de opdrachtgever. Waarom verkopen? Wat is het plan voor na de verkoop? Hoe kunnen we de verkoop tot een maximaal succes maken? Ook gaan we in op alle mogelijkheden qua verkoopconstructies. Als de klik na de eerste kennismaking tussen ondernemer en adviseur goed is, starten we het proces gezamenlijk.

Het informatiememorandum

Voordat we de onderneming in de markt zetten, brengen we het bedrijf goed in kaart. Een informatiememorandum is de verkoopbrochure waarin alle ins en outs van een bedrijf en de markt staan beschreven. Door middel van dit ‘bidbook’ kan een potentiële koper een goed inzicht krijgt in het bedrijf. Denk aan de vennootschappelijke structuur, de bedrijfsactiviteiten en het personeel.

Waardebepaling

Marktlink biedt haar opdrachtgevers een indicatieve waardebepaling aan. Op basis van de beschikbare financiële cijfers en de positie van de onderneming in de markt wordt een waardering uitgevoerd. In deze waardebepaling wordt eveneens rekening gehouden met toekomstige groeipotentie en/of synergievoordelen. Uiteindelijk bepaalt de markt de prijs van het bedrijf.

Longlist

Vervolgens zal een zoekprofiel met geschikte kopers worden opgesteld. Na een zorgvuldige screening van potentieel geïnteresseerde partijen zal een ‘longlist’ worden opgesteld. Deze partijen leggen we vervolgens voor om gezamenlijk tot een ‘shortlist’ te komen die we uiteindelijk benaderen.

Benaderingen

Vervolgens gaan we de markt op en beginnen met het benaderen van potentiële kopers. Aan de hand van telefoongesprekken zullen we de interesse peilen bij de verschillende partijen. Door het door de jaren opgebouwde grote netwerk dringen we vrijwel gelijk door tot de eigenaar, CEO of CFO. Dit scheelt veel tijd en voorkomt dat we via de receptie de juiste persoon moeten bereiken.

Geheimhoudingsverklaring

De geïnteresseerde partijen zullen vervolgens een geheimhoudingsverklaring toegezonden krijgen. Deze NDA is door de juristen van Marktlink opgesteld en verplicht partijen om zorgvuldig en discreet om te gaan met ontvangen informatie. Na ondertekening van de NDA krijgen partijen de naam van de onderneming te horen en ontvangen zij het informatiememorandum.

Managementmeetings

Kopers worden vervolgens in de gelegenheid gesteld op een neutrale locatie een ‘managementmeeting’ in te plannen. Dit kan bijvoorbeeld op één van onze kantoren. Hier kunnen koper en verkoper kennis met elkaar maken en dieper ingaan op bepaalde zaken.

Biedingen

Na de managementmeetings verzoeken we partijen een bieding uit te brengen. Wij zullen aangeven welke onderwerpen wij in een bieding verwachten terug te zien. Bovendien zullen we te allen tijde proberen meerdere biedingen uit de markt te halen. Op basis van de ontvangen biedingen werken we met de klant de onderhandelingsstrategie uit. Na alles afgewogen te hebben kiezen we één partij waarmee het proces exclusief voortzetten.

Intentieovereenkomst (LOI)

De gemaakte principeafspraken worden vastgelegd in de vorm van een intentieovereenkomst (of ‘Letter of Intent’ (LOI). Dit is een voorlopige koopovereenkomst waarin aspecten als de overnamesom, de betalingswijze en betalingstermijnen, garantieverplichtingen, concurrentiebeding, een due diligence, managementovereenkomst, ontbindende voorwaarden et cetera worden opgenomen.

Due diligence

Na het tekenen van een intentieovereenkomst zal de kopende partij, eventueel in samenwerking met een accountant, fiscalist of jurist, een onderzoek uitvoeren naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie waar de intentieovereenkomst op is gebaseerd. Dit due-diligenceonderzoek kan variëren van een korte procedure tot een zeer uitgebreid proces waarbij de gehele onderneming kritisch wordt onderzocht.

Koopovereenkomst

Na de due diligence uitkomsten te hebben doorgenomen kan door de juristen de definitieve koopovereenkomst worden uitonderhandeld en opgesteld. Dit document bevat alle uitgewerkte afspraken zoals die in de intentieovereenkomst staan vermeld, eventueel aangevuld met nieuwe bepalingen. Vaak worden hier meerdere bijkomende overeenkomsten aan toegevoegd.

Closing

Tenslotte wordt de koopovereenkomst bij de notaris vastgelegd en ondertekend, de aandelen officieel overgedragen en de koopsom betaald. Hiermee is de transactie in feite afgerond en kunnen de champagneflessen op tafel. Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst kan er voor de verkoper een overdrachtsperiode (vaak niet langer dan één jaar) ingaan.

Contact opnemen

Wilt u graag meer informatie over het verkoopproces? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze overnameadviseurs. Wij zijn u graag van dienst.