Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed begrip, waar milieutechnische, sociale en economische aspecten onder vallen. De economische component wordt niet altijd goed begrepen, vertelt Van der Graaf. “Ik vraag me af of de term maatschappelijk verantwoord ondernemen de lading nog wel dekt. Door die benaming lijkt het of het iets is dat je vooral voor anderen doet, iets wat moet, en een morele verplichting is. Maar MVO krijgt steeds meer invloed op het succes van een onderneming op de lange termijn. Het heeft een directe link met de continuïteit van bedrijven. Veel ondernemers realiseren zich dat niet.”

Maatschappelijke druk

Vooruitkijken is lastig in een wereld die snel verandert. Zeker is dat sommige businessmodellen meer onderhevig zijn aan veranderingen dan andere. Van der Graaf wijst bijvoorbeeld op de markt voor warmtepompen, waar een grote vraag naar ontstaat, dieselauto’s die uit de gratie raken, en plastics, die overal in en voor worden gebruikt, maar tevens ons grootste milieuprobleem vormen. Van der Graaf: “Door nieuwe regelgeving en maatschappelijke druk kan de vraag naar producten sterk toe- of afnemen.”

Vast staat ook dat iedere sector zijn eigen specifieke MVO-thema’s kent die kansen of bedreiging voor ondernemingen vormen. Voor bedrijven in energie-intensieve sectoren zoals het transport en de bouw liggen die kansen onder meer in energiebesparing en -vergroening. Veehouders hebben te maken met de toenemende aandacht voor dierenwelzijn, de kledingindustrie moet oppassen voor imagoschade door kinderarbeid en in de metaalbranche is de oplopende schaarste van metalen een issue. Voor de dienstensector zijn onderwerpen als databeveiliging en goed werkgeverschap bepalend voor het duurzame succes van de organisatie, vertelt Van der Graaf: “Met een goed HR-beleid kun je bijvoorbeeld talent binnenhalen en vasthouden. Dat is dus bij uitstek een instrument waarmee je de continuïteit in je organisatie kunt waarborgen.”

Lager risicoprofiel

Als Register Valuator schreef Van der Graaf al in 2015 mee aan de handleiding Waarden Waarderen, MVO en bedrijfswaardebepaling voor overname-adviseurs. Deze uitgave van MVO Nederland beschrijft hoe overnameadviseurs aspecten van duurzaamheid kunnen meenemen in de waardering van een bedrijf. Van der Graaf: “Bij een waardebepaling moet je allereerst de context in kaart brengen waarin de onderneming opereert. Daarbij kijk je naar allerlei kansen en risico’s die voor de sector en voor het bedrijf spelen.” Bedrijven die zich met MVO bezighouden hebben gemiddeld een lager risicoprofiel en hogere omzetverwachtingen. De handleiding illustreert dit aan de hand van verschillende trends. Zoals de ontwikkeling dat steeds meer bedrijven en overheden een beleid hebben voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en in aanbestedingen eisen stellen aan de duurzaamheid van leveranciers. Bedrijven die hierop inspelen kunnen hun omzet vasthouden en verhogen, of juist verliezen.

Houdbaar businessmodel

De duurzame aspecten van een onderneming spelen niet alleen bij de waardering van een bedrijf een rol. Van der Graaf benadrukt dat het onderwerp in alle facetten van de transactiepraktijk bij Marktlink een rol speelt. “Ook bij het zoeken van de juiste overnamepartner en aan de onderhandelingstafel kijken we hoe houdbaar een businessmodel is op de lange termijn.” Overnameadviseurs zijn volgens Van der Graaf de laatste jaren anders naar bedrijven gaan kijken. “Tien jaar geleden keken we vooral of er sprake was van een mooi product, een vaste klantenkring en een stabiele inkomstenstroom. Nu kijken we meer naar hoe de omgeving rond het bedrijf in beweging is en of het bedrijf in staat is om zich aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. De blik is dus verschoven van het product, naar de organisatiekant. Dat betekent dat we onderzoeken of er een sterk management is, of dat met productvernieuwing bezig is en of men beseft welke impact de bedrijfsactiviteiten hebben op de omgeving.”

 

De duurzaamheid van de organisatie en de impact van de bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving van het bedrijf worden door klanten steeds belangrijker gevonden en zijn door internet bovendien veel transparanter geworden voor de buitenwereld, aldus Van der Graaf. “Klanten accepteren het niet als je niet goed omgaat met de omgeving. Daarmee krijgt duurzaamheid een steeds sterkere economische component.”


 Bovenstaand stuk verscheen in Van Waarde, de uitgave van het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators). Ronald van der Graaf is partner bij Marktlink Fusies & Overnames.