Beperkt bancair krediet

In maart 2013 publiceerde De Nederlandsche Bank het jaarverslag over 2012. Wat veel ondernemers aan den lijve ondervinden wordt hierin onderstreept: ‘de beperking van het bancair kredietaanbod drukt bedrijfsinvesteringen’, en ‘daarbij wordt door het aangescherpte kredietbeleid vooral het midden- en kleinbedrijf geraakt’. De ondernemer die wil investeren om te kunnen groeien, zit in een lastige situatie. Gelukkig wordt de markt van fusies en overnames niet belemmerd door beperking van beschikbaar kapitaal. Mogelijk ligt hierin voor de ondernemer met groeiambities een uitgelezen kans.

Groeien door verkopen van deelbelang

Om toch te kunnen investeren zal een ondernemer vaker op zoek moeten naar alternatieve vormen. Een mogelijkheid om kapitaal te verkrijgen is het verkopen van een deelbelang van de eigen onderneming. Hoewel dit tegenstrijdig lijkt met het realiseren van groei kan dit een prima oplossing zijn voor de ondernemer die door een investering zijn resultaten kan verbeteren. In het volgende voorbeeld wordt op hoofdlijnen een dergelijke constructie weergegeven.

Uitwerking

Als voorbeeld nemen we een productieonderneming met € 1,5 mln bedrijfsresultaat. De waarde van de onderneming stellen we gemakshalve op 4 maal het bedrijfsresultaat, € 6 mln. Momenteel is er geen ruimte om te investeren in nieuwe machines om zo de winstgevendheid te verhogen. Laten we aannemen dat zonder deze nieuwe machines de winstgevendheid over vijf jaar nog steeds maximaal € 1,5 mln is. Ook de waarde van de onderneming blijft onveranderd en is nog steeds € 6 mln. Om de onderneming substantieel te laten groeien is een eenmalige investering van € 3 mln nodig.
Een investeerder ziet potentie in de groeiplannen van de ondernemer en wil graag een belang in de onderneming kopen. De ondernemer besluit een derde van de onderneming voor de huidige waarde te verkopen, wat resulteert in een opbrengst van € 2 mln (33% van € 6 mln). Daarnaast stelt de investeerder zelf € 1 mln beschikbaar voor groeifinanciering. De ondernemer laat de opbrengst uit de verkoop van het 33% aandeel volledig achter in de onderneming, waardoor er in totaal € 3 mln beschikbaar is voor groeifinanciering.
Stel dat door de investering van in totaal € 3 mln de winstgevendheid van de onderneming met 15% per jaar groeit. Dit betekent dat de winstgevendheid na 5 jaar is verdubbeld en dat de waarde van de onderneming in die tijd twee keer zo hoog wordt. Als we weer uitgaan van 4 maal het bedrijfsresultaat komt de ondernemingswaarde nu op € 12 mln. Door het afstoten van het deelbelang komt het er per saldo op neer dat de waarde van het 66% aandelenpakket hoger is dan de waarde van zijn 100% aandelenpakket zonder de investering: namelijk € 8 mln in plaats van € 6 mln.

Conclusie

Het voorbeeld is sterk vereenvoudigd, maar geeft wel de essentie van de mogelijkheden weer. De verkoop van een deelbelang is niet alleen een manier om bijvoorbeeld een deel van de ondernemingswaarde te verzilveren, het stelt ook in staat om te investeren en groeikapitaal beschikbaar te maken. De enige opoffering waartoe de ondernemer bereid moet zijn is afstand nemen van zijn 100% belang. Daar staat tegenover dat de onderneming kan groeien en dat de absolute waarde van zijn belang uiteindelijk hoger wordt. Vandaag de dag staan investeerders en kopers in de rij voor deze constructie: we worden wekelijks benaderd door dergelijke investeerders. ‘Wie kan delen, kan vermenigvuldigen’ is hierbij daarom ook helemaal van toepassing.

Bekijk hier het artikel