Het was vorig jaar maar liefst 4600 keer raak met een overname, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2011. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de 2400 uit 2009. De overnamegolf die in 2010 is ingezet, heeft hiermee in 2011 en 2012 een vervolg kregen. In slechte economische tijden worden bedrijven sneller overgenomen. Het afwenden van een faillissement kan hierbij een rol spelen. Zo worden in de bouw vaak kleinere lokale bouwbedrijven overgenomen vanwege orderportefeuille. Met dat werk kan de ondernemer dan weer een tijd vooruit. Bijna alle bedrijven die worden overgenomen zijn mkb-bedrijven. Bij de overnames waren gemiddeld 4,6 werknemers betrokken.

Volgens Tom Beltman, partner bij overname- en fusieadviseur Marktlink, staat de markt nog steeds op een laag pitje, ondanks de groei. “De vraag naar bedrijven om over te nemen is veel groter dan het aanbod. Er is voldoende geld voorhanden, maar het ontbreekt aan bedrijven. Op de beurs, met een spaarrekening of met obligaties valt nu niet te verdienen. En vermogende particulieren en investeringsmaatschappijen zoeken wel rendement voor hun geld. Vandaar dat ze geïnteresseerd zijn in goede overnames.” Beltman schat dat de overnamemarkt nu ruwweg zo’n 5 miljard euro beslaat. “Dan praten we over 5000 transacties. Maar het aantal transacties kan makkelijk naar 8000 tot 10.000 per jaar.”

Opvolger

Want een bedrijf verkopen wordt steeds normaler denkt Beltman. “Bij nog maar één op de tien familiebedrijven is een opvolger. De rest moet het bedrijf verkopen. En de tijd dat een ondernemer 40 jaar aan het hoofd van hetzelfde bedrijf stond, is ook voorbij. Ondernemers verkopen nu na 15 jaar hun bedrijf om iets nieuws te beginnen.” Het aantal fusies tussen bedrijven blijft ver achter bij de overnames. Het afgelopen jaar waren er 350 fusies.