Maar waar zijn de mooie bedrijven? De grote uitdaging zit in de “dealsourcing”. Het vinden van de ondernemers die eigenaar zijn van de mooie bedrijven en die bereid zijn dat eigendom over te dragen. Nu blijkt echter dat deze ondernemers zich niets aantrekken van de pensioen gerechtigde leeftijd, want hun vak is veel te mooi. Wij komen ondernemers tegen die de leeftijd van 80 jaren gepasseerd zijn en nog steeds ondernemen. Ten eerste omdat ze het nog te leuk vinden, maar vooral ook omdat ze er van overtuigd zijn dat de afgelopen jaren niet de meest geschikte jaren waren om hun bedrijf te verkopen.

Maar ook ondernemers hebben niet het eeuwige leven en “moeten” een keer afstand doen van hun bedrijf. Het is overigens in het belang, van de continuïteit, van het bedrijf en haar stakeholders om tijdig aan een overdracht te werken, zeker als er nog enige afhankelijkheid van de ondernemer is. Langzaam komen de bedrijven van de babyboomers, die de overdracht van het bedrijf de laatste jaren hebben uitgesteld, in de huidige aantrekkende economie dan ook op de markt.

De afgelopen jaren is ook een andere ontwikkeling zichtbaar geworden. In tegenstelling tot de verwachting dat er het afgelopen decennia veel bedrijven in eigendom van de babyboom generatie op de markt zouden komen, zijn er veel bedrijven verkocht van jonge ondernemers. Ondernemers die het bedrijf van hun ouders hebben overgenomen en andere ambities hebben dan in- en aan het bedrijf werken. Of ondernemers die zelf zeer succesvol een bedrijf hebben opgezet en uitgebouwd en nog veel andere ideeën hebben waar ze aan willen werken en daarom hun huidige bedrijf verkopen.

Er komen dus mooie bedrijven op de markt, maar ze zijn nog steeds schaars. Dit betekent dat de bedrijven niet voor iedereen naar behoefte vrij beschikbaar zijn. Voor deze bedrijven staan kopers namelijk in de rij. Het is dus de kunst om op zoek te gaan naar een onderneming die aan uw wensen als koper voldoet zonder dat u in concurrentie bent met vele anderen. Dit betekent dat u als koper tracht een bedrijf te vinden dat zo goed mogelijk bij u past en te kopen middels een transactie die zoveel als mogelijk aan uw voorwaarden voldoet.

In het algemeen geldt nog steeds dat kopers kritisch zijn, niet ieder bedrijf komt in aanmerking voor een overname en zeker niet tegen elke prijs. Ondanks het feit dat er veel kopers in de markt zijn lijken prijzen, uitzonderingen daar gelaten, reel. Een ander belangrijk onderdeel is dat er goed management moet zijn. In veel gevallen heeft de DGA een belangrijke rol in het bedrijf en heeft hij de wens om uit te treden. Er moet dan een goede manager zitten, of er moet een externe manager beschikbaar zijn die tevens een belang in het bedrijf zal verwerven. Mooie bedrijven komen dus langzaam op de markt, maar dat betekent dus niet dat aan alle voorwaarden is voldaan. In de praktijk blijkt overigens dat mooie bedrijven alleen gevonden worden door kopers die zelf actief het initiatief nemen om ze te vinden.