Het woord ‘crisis’ nemen we niet meer in de mond, hebben ik en mijn collega’s afgesproken. Natuurlijk heeft de economie het moeilijk en worden sommige bedrijfstakken extra hard geraakt.

Maar je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat de gezamenlijke ondernemers, indien nodig gesteund door de politiek, de economie er uiteindelijk ook weer bovenop helpen. Schommelingen in de conjunctuur zijn immers van alle tijden.

Ondertussen moeten we ervoor waken niet te doemdenken. De media staan bol van het negatieve sentiment, terwijl de marktsituatie in de “getroffen” branche heel anders wordt ervaren.

Dagelijks hebben wij contact met ondernemers met een positieve grondhouding, die in kansen denken in plaats van in onmogelijkheden. Zoals de ondernemers die juist in deze tijd hun bedrijf met een strategische herpositionering toekomstklaar maken. Of bedrijven die juist in deze ‘krapte’ een branchegenoot overnemen.

Hierbij volgen zij de lijn van recent onderzoek van McKinsey, die aantoont dat het overnemen van meerdere kleine bedrijven goed is voor bedrijfsgroei op lange termijn.

Kansrijk

Probeer mij niet wijs te maken dat financiers niet zouden willen investeren in dergelijke bedrijven. Investeren in goede plannen en kansrijke bedrijven wil toch iedereen! Waarschijnlijk heeft het beeld dat banken terughoudend zijn, vooral te maken met het contrast als je een vergelijking maakt met de jaren vóór 2008.

Toen kon alles, nu kan niks, is het beeld. Ik zeg liever: toen kon veel, teveel misschien, nu wat minder.

Wij begeleiden per week meerdere overnames. Vanuit die ervaring weten we dat banken nog steeds bereid zijn om te financieren. Sterker nog, er zijn zelfs bankiers die ondernemers aansporen méér te investeren. Als er maar niet teveel open eindjes zijn, want daar houden banken niet van. Dat klopt dan weer wel.

MKB-markt

Als we het hebben over bedrijfsfinancieringen in het MKB, in combinatie met de actualiteit, dan kan ik niet heen om de opkomst van private investeerders, de zogenaamde private equity-partijen. Veilige beleggingen van weleer (o.a. staatsobligaties en gespreide aandelenportefeuilles) blijken niet zo veilig als altijd werd verondersteld.

Hiernaast dekken de huidige nominale marktrentes nauwelijks de inflatie. Als gevolg daarvan is de MKB-markt voor private equitypartijen, gezien de prijs- en rendementsniveaus, een aantrekkelijke markt om vermogen in te investeren.

Wij zien hierin een duidelijke trend en verwachten zonder meer dat er de komende jaren meer private equitygeld richting het MKB zal stromen. Temeer daar er concrete voordelen zijn voor beide partijen. De investeerder is gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde, door te kijken naar de mogelijkheden van kruisbestuiving.

Netwerk

En de ondernemer die een deel van zijn aandelen verkoopt, krijgt natuurlijk niet alleen cash geld ter beschikking. Hij kan een beroep doen op het netwerk, de kennis en de ervaring van de mensen die mede-eigenaar zijn geworden.

Helemaal interessant wordt het als investeerders ook nog eens een ‘oorlogskas’ beschikbaar stellen voor overnames. Regelmatig komt er dan additioneel geld vrij, waarmee aandeelhouderswaarde kan worden gecreëerd vanuit een buy-and-build-strategie.

Veelal resulteert dit in een vliegwieleffect. Met alle prettige consequenties van dien voor onderneming en medeaandeelhouders.

Ik zeg tegen ondernemers: laat u geen crisis aanpraten door alle negatieve berichten. Ga eens na waar in deze uitdagende tijd de kansen liggen. Ik ben ervan overtuigd dat er meer mogelijkheden zijn dan u misschien in eerste instantie zou denken.

Geplaatst door Koos Jager op NUzakelijk.