Door de coronacrisis is er veel aandacht voor werkkapitaal en liquiditeit. Ondernemers vragen zich terecht af wat voor gevolgen het virus gaat hebben voor hun onderneming en hoe zij zich hier het beste tegen kunnen weren. Belangrijke aspecten hierin zijn liquiditeit en werkkapitaaloptimalisatie. Marktlink ging hierover in gesprek met Mike Roth – Hoofd Asset Based Finance Sales bij Deutsche Bank. 

Wat merken jullie bij jullie klanten van de coronacrisis?

“We merken dat er grote onzekerheid is over de komende weken en maanden. Inderdaad zien we een toenemende focus op werkkapitaal en liquiditeit. Zo zien we bedrijven in de keten maatregelen nemen om hun liquiditeitsbehoefte op te lossen. Het verlengen van betaaltermijnen – zoals Action heeft gedaan – vormt een uitdaging voor toeleveranciers. Ons advies aan ondernemers is om in scenario’s te denken, en deze met bijbehorende liquiditeitsbehoefte uit te werken en door te rekenen. Naast de steunmaatregelen van de overheid zal er gekeken moeten worden hoe de liquiditeitsbehoefte samen met bank en kredietverzekeraar ingevuld moet worden.”

Welke rol kunnen jullie daarin spelen?

“Op dit moment zijn wij onze klanten aan het helpen zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te komen. Aangezien we met Asset Based Finance altijd dicht tegen onze klanten aan zitten en de activiteiten van onze klanten goed begrijpen kunnen we snel schakelen bij het oplossen van financieringsvraagstukken. Dit doen wij indien gewenst in combinatie met de ondersteunende overheidsregelingen die nu van kracht zijn.

Ons beleid daarin is niet veranderd. Onze focus ligt op onze klanten door deze fase moeilijke fase heen helpen. Dit doen we nu midden in de crisis maar ook straks als bedrijven weer omzetverlies kunnen terugwinnen en daar een flexibele werkkapitaalfinanciering voor nodig hebben.”

Ondernemers met hoge voorraadniveaus hebben minder last gehad van importbeperkingen dan bedrijven waar de voorraad financieel was geoptimaliseerd. Kan de coronacrisis een kantelpunt betekenen voor werkkapitaaloptimalisatie? 

“Uiteindelijk zullen er lessen uit de huidige periode worden getrokken, waarbij ondernemers zullen kijken hoe afhankelijk ze zijn van enkele leveranciers of afnemers, en in welke landen zij zich bevinden. Dit kan gevolgen hebben voor zowel sourcing als voorraadniveaus die in de toekomst aangehouden zullen worden.

Dit soort onverwachte gebeurtenissen zet iedereen op scherp en maakt dat we met elkaar naar mogelijkheden kijken om in de toekomst nog adequater en efficiënter te opereren. Daar kan een goed passende werkkapitaalfinanciering zeker aan bijdragen.”