Om een bedrijf over te nemen is meestal geld nodig. De meest voor de hand liggende, en doorgaans goedkoopste, optie is om geld te lenen bij de bank (bancaire lening). Naast de bancaire lening zijn er tegenwoordig tal van andere financieringsmogelijkheden. Marktlink kan met haar uitgebreide netwerk aan banken, investeerders en andere geldverstrekkers u bijstaan in het ophalen van de juiste financiering. In dit artikel hebben wij de meest voorkomende financieringsmogelijkheden op een rij gezet.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Bancaire lening

Voor het aanvragen van een bancaire lening is belangrijk om een beeld te krijgen bij de financierbaarheid van de overname. De bank zal hiervoor kwalitatieve informatie (businessplan) en kwantitatieve informatie (o.a. historische cijfers en onderbouwde prognose) opvragen. De belangrijkste vraag hierbij is; bent u in staat om komende jaren de rente en aflossing te betalen. Op basis van deze informatie zal de bank met een voorstel komen. Voor de overname van een gemiddeld Nederlands MKB-bedrijf zullen de traditionele banken bereid zijn om 2 á 3 keer de EBITDA te financieren. Indien er naast de bancaire lening nog meer kapitaalbehoefte is dan heeft u als ondernemer de mogelijkheid om gestapeld te financieren. Onderstaand hebben wij enkele mogelijkheden uiteengezet.

Private equity

Private equity-partijen zijn steeds vaker actief betrokken in het MKB. Deze investeringsmaatschappijen zijn kapitaalkrachtige partijen die geld inzamelen bij onder andere oud-ondernemers, pensioenfondsen en rijke families. Vervolgens wordt dit geïnvesteerd om binnen een bepaald tijdsbestek een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Deze maatschappijen voorzien graag in de (aanvullende) kapitaalbehoefte bij onder andere bedrijfsovernames door een deelbelang in de onderneming te verkrijgen.

Meefinancierende verkoper/achtergestelde lening

Als beide partijen het eens zijn geworden over een koopsom maar de kopende partij de financiering niet volledig rond kan krijgen, kan een verkoper in dit soort gevallen ook optreden als financier: een zogeheten meefinancierende verkoper.

In dit geval wordt het bedrag dat de kopende partij tekortkomt omgezet in een achtergestelde lening verdeeld over een bepaald aantal jaren, die vervolgens stapsgewijs wordt terugbetaald. Een verkoper krijgt dan niet direct de volledige overnamesom, maar kan de komende jaren wel een mooi bedrag tegemoet zien, inclusief rente. Voor de kopende partij is het voordeel dat hoewel er op het moment van aankoop niet genoeg kapitaal gevonden kan worden, er toch een transactie kan plaatsvinden. De nieuwe eigenaar kan gaan ondernemen en het restbedrag in de loop van de jaren terugbetalen met de opbrengsten uit de zojuist gekochte onderneming.

Earn-out

Bij de earn-out lost u een deel van overnamesom af op basis van toekomstig bedrijfsresultaat. Een earn-out kan geschikt zijn als er bijvoorbeeld een (groot) gedeelte goodwill in de overnamesom zit. Goodwill is een ontastbare/onzichtbare meerwaarde en lastig op waarde te schatten. Om een compromis te sluiten tussen beide partijen wordt een gedeelte van de overnamesom overgezet in een earn-out. Stel u koopt een onderneming van € 1.000.000,-. De belangrijkste waarde van die onderneming zit echter in het klantenbestand dat u overneemt. Omdat er geen vaste contracten zijn met klanten is het maar de vraag of die klanten wel blijven nadat u de onderneming hebt overgenomen. Dan kunt u bijvoorbeeld afspreken met de verkoper om € 500.000,- te financieren door middel van een earn-out die u aflost na twee jaar als geprognosticeerde bedrijfsresultaten zijn gehaald.

Overheidsfinanciering

Voordat u überhaupt gaat kijken naar financiering bij een commerciële partij is het eerst verstandig om uit te zoeken of de overheid geen speciale subsidies of regelingen verstrekt. U kunt misschien een beroep doen op een door de overheid verstrekte regeling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Informele investeerders

Onder informele investeerders verstaan we particuliere investeerders zoals bijvoorbeeld succesvolle oud-ondernemers die geld beschikbaar stellen aan startende ondernemingen die nog niet over een gevestigde positie in de markt beschikken. Ze investeren voornamelijk tijdens de start- en vroege groeifase van een onderneming. Of mensen in uw familie- of vriendenkring die u willen steunen in uw ondernemerswens worden ook tot deze groep gerekend.

Crowdfunding

Via een crowdfundingplatform haalt u geld op bij een grote groep mensen. Hierbij gaat u dus niet naar één geldschieter maar naar meerdere. Deze groep wordt aangeduid als de ‘crowd’ die de investering (‘funding’) financiert. De structuur van de financiering kunt u in principe zelf bepalen: een lening, aandelen of een donatie. Voor het merendeel wordt deze vorm van financiering voor kleine projecten en startups gebruikt en dus niet zo zeer voor complete bedrijfsovernames.

Contact opnemen

Zou u willen weten welke financieringsvormen het beste bij uw situatie passen? Neem dan contact op met één van onze overnameadviseurs.