Samen met Marktlink heeft de VNOG vervolgens een traject opgestart om haar BHV-activiteiten over te dragen aan een geschikte partij. De VNOG is er van overtuigd dat zij in Falck een partij heeft gevonden die in staat is de BHV-activiteiten op een goed niveau voort te zetten en verder uit te bouwen.
De Veiligheidsregio biedt de burgers en bedrijven in de gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland diverse diensten op het gebied van fysieke veiligheid en spoedeisende hulpverlening zoals brandweerzorg en hulpverlening bij rampen en crises. Door nieuwe ontwikkelingen en taakverschuivingen binnen de brandweerzorg ziet de VNOG de BHV-activiteiten niet meer als een kerntaak.
Naar aanleiding van deze conclusie heeft de VNOG contact gezocht met Marktlink Fusies & Overnames B.V. en zijn ze samen op zoek gegaan naar een geschikte overnamepartij. Na een traject, waarbij meerdere partijen interesse toonden, werd ervoor gekozen om de activiteiten over te dragen aan Falck Bedrijfshulpverlening. Falck Bedrijfshulpverlening is één van de business units van Falck Nederland, een professionele onderneming gericht op veiligheidsadvies en veiligheidstraining bij de overheid en het bedrijfsleven. Het aanbod van diensten omvat trainingen, organisatie- en beleidsvraagstukken en interim veiligheidsmanagement.
De Veiligheidsregio is ervan overtuigd dat de overdracht naar Falck een meerwaarde kan bieden voor haar klanten. De huidige instructeurs zullen werkzaam blijven voor de organisatie. Daarnaast biedt Falck een stabiele back office. De komende tijd zal door de Veiligheidsregio en Falck gebruikt worden om alle klanten op de hoogte te stellen van de overdracht en kennis te laten maken met de nieuwe eigenaar.