Daarmee tekent zich een waterscheiding af in de fusie- en overnamemarkt: grote transacties waarbij banken de financiering gezamenlijk moeten dragen, zijn niet meer rond te breien door het schuldenvraagstuk van Europese landen. Kleinere bedrijven die van eigenaar verwisselen, hebben geen last van alle rumoer.  Sinds de escalatie van de crisis, nu zo’n tien dagen geleden, heeft Marktlink financieringsvoorstellen ontvangen voor twee à drie ophanden zijnde deals. Het gaat om verkoop van handels- en productiebedrijven met een waarde tussen de ¤2 mln en ¤15 mln.

Ook Dutch Dream, een andere grote bemiddelaar in mkb-transacties, ziet nog steeds veel animo bij banken. ‘We hebben woensdag nog een aanvraag gehonoreerd gekregen. Daarmee is de financiering veiliggesteld’, zegt adviseur Jordi den Ouden van Dutch Dream. Over de identiteit van de bedrijven willen beide adviseurs niet uitweiden, omdat de koopaktes nog moeten worden opgesteld.

‘Ik heb de indruk dat banken hun positie in het mkb proberen te versterken’, zegt ondernemer Eric Riegen. Hij is gisteren eigenaar geworden van Barry Emons bv, een Brabantse importeur en fabrikant van speelwerktuigen voor geestelijk gehandicapten. Riegen vroeg vier banken offerte en kreeg prompt vier aanbiedingen. ‘Ik was er met twee al blij geweest.’

Adviseur Den Ouden weet van een bank waar offertes tot ¤1,5 mln niet meer langs het interne kredietcomité hoeven te lopen. Dat scheelt tijd: de financieringsaanvraag is dan teruggebracht van een maand tot twee dagen.  ‘Banken hebben de transacties in het mkb nodig om hun verdiensten op peil te houden’, verklaart Nahon de opstelling van financiers. En de risico’s kunnen ermee worden gespreid. Het mkb is goed door de kredietcrisis van 2008 en 2009 gekomen. ‘Het financieren van een hoop kleintjes is veel werk, maar als er één bedrijf omvalt, stort het hele bouwwerk nog niet in’, zegt eigenaar Riegen van de speelattributenfabriek. Het risico wordt verder beperkt door veelvuldig het borgstellingskrediet van de overheid te gebruiken. Banken lopen daarmee minder kans op stroppen bij transacties in de categorie ¤3 à 5 mln.

Geld is ook niet het probleem. Den Ouden wijst erop dat het loket bij de ECB nog altijd openstaat voor banken. Kopers van bedrijven betalen voor leningen doorgaans een rente die gelijk is aan het huidige interbancaire euribortarief van 1,74%, plus een risico-opslag van 3,5 à 4,5%-punt. ‘Dat is goede business voor de banken’, stelt deze fusieadviseur.

Voorwaarde voor een overname is dat kopers behoorlijk wat eigen geld inbrengen. Riegen heeft zelf een kwart van de koopsom op tafel gelegd. Daarnaast blijft de oude eigenaar betrokken bij het bedrijf met een beperkt aandelenbelang en een lening. Zo’n constructie schept vertrouwen en kan helpen de banken over de streep te trekken. Riegen heeft de overname rond gekregen met een rekeningcourantkrediet.
Het voordeel hiervan is dat hij niets hoeft af te lossen en financiële armslag heeft voor groei. Wel heeft hij zich persoonlijk borg moeten stellen en mag hij zichzelf pas dividend uitkeren als de solvabiliteit ten minste 30% bedraagt. ‘Met die eisen valt goed te leven’, vindt Riegen.

Geplaatst in Het Financieele Dagblad van 12 agustus 2011.