Als overname-adviseur in het MKB hebben we dagelijks te maken met ondernemers en verschillende adviseurs die een boterham aan hen willen verdienen. Veel adviseurs denken de waarheid in pacht te hebben en proberen ondernemers hiervan te overtuigen. Ik heb veel respect voor ondernemers die de ontvangen adviezen kritisch wegen en zelf eigen keuzes maken.

In mijn beeld heeft ondernemerschap naast voordelen ook negatieve kanten:

Risico’s
Ondernemers houden helemaal niet van risico’s. Er is een beeld dat ondernemers graag risico’s nemen die andere mensen niet willen nemen. Een ondernemer loopt risico’s maar de ondernemer doet dat wel heel overwogen. Dat neemt niet weg dat de risico’s groot zijn, er zijn heel veel ondernemers die geen pensioen opbouwen. Achter de ruim 6.000 faillissementen in Nederland gaat vaak een persoonlijk drama schuil van een ondernemer die na vele jaren hard werken met lege handen achter blijft.

Eenzaam
Veel ondernemers leiden een eenzaam bestaan. Daar bedoel ik mee dat ze veelal zowel privé als in het bedrijf geen klankbord hebben die echt begrijpt wat de uitdagingen zijn waarvoor ze staan.

Keuzestress
In de moderne samenleving schijnen we allemaal last te hebben van keuzestress. Met name ondernemers worden uiteraard geacht de hele dag de keuzes te maken voor de gehele organisatie.

Heel veel bazen
Het hebben van een eigen onderneming wordt nogal eens geromantiseerd omdat je geen baas meer hebt die je zegt wat je moet doen. Uit ervaring weet ik dat klantrelaties meer van je vergen dan een leidinggevende.

Eigendom
Tegenover deze nadelen staat één groot voordeel van ondernemerschap; eigendom. Als ondernemer ben je eigenaar van je eigen tijd, keuzes, risico’s en kansen. Dat vertalen ondernemers vaak in termen als vrijheid en onafhankelijkheid. Vrijheid om je eigen tijd in te delen en je eigen plannen uit te voeren zonder dat je afhankelijk bent van overlegstructuren.

In de dagelijkse praktijk zie ik bij ondernemers ook vaak die onafhankelijkheid terug in keuzes. Adviseurs (waaronder ikzelf) vertellen ondernemers graag wat ze moeten doen, daar worden we immers ook voor betaald. Ongeacht opleiding of achtergrond zijn er maar weinig ondernemers die zich hier zonder slag of stoot door laten leiden. Vooral op basis van gevoel kunnen ondernemers zeer stellig zijn, enkele voorbeelden op het gebied van bedrijfsovernames zijn:

· Verkopen voor een te lage prijs: de ondernemer gunt zijn bedrijf bijvoorbeeld aan het personeel:

· Het niet willen verstrekken van een lening: ‘boter bij de vis, ik laat geen euro achter’;

· Tijdstip transactie: vanuit rationele perspectieven kan het soms raadzaam wel of niet te starten met een verkooptraject. Ondernemers hebben vaak een eigen agenda.

· Boze buurman: ‘met die concurrent heb ik mijn hele leven hevig strijd gevoerd, die mag mijn bedrijf niet kopen’.

· Te hoge prijs in gedachten: veel ondernemers stellen de vraagprijs van de onderneming gelijk aan hun gewenste pensioen. Als dat boven de marktconforme prijs ligt zal er geen transactie tot stand komen.

Vanuit mijn rol als adviseur kan ik een dergelijke standpunten wel eens frustrerend en onbegrijpelijk vinden. Maar als ondernemer heb ik er erg veel respect voor en bovenal is het de ondernemer zijn goed recht want dat is het mooie van eigendom. Als dat iemand niet aanstaat moeten ze ook maar ondernemer worden.

Gepubliceerd als blog op DeOndernemer.nl.