Specialisme

Maar stel nu dat we deze specialisten het veld ingestuurd hadden zonder Louis van Gaal. Was het dan ook zo succesvol verlopen? Nee, zeer waarschijnlijk hadden de verschillende specialisten niet als team aan het succes gewerkt, maar ieder voor zich getracht te excelleren. De coach zorgt er in dit proces voor dat dit niet gebeurt.

Elk van deze specialismen is noodzakelijk in bepaalde delen van het proces, maar zou zonder goede sturing stranden. Net als Van Persie zonder plan zou gaan voor eigen succes, zal een specialist te lang blijven hangen in zijn specialisme.

Overnameadviseur

Een goede fusie- en overnameadviseur zorgt voor een goed plan om te komen tot dat ene doel, een succesvolle bedrijfsoverdracht. Hij moet zorgen voor een commercieel verkoopmemorandum, waar naast feitelijk juiste informatie, een volledige beschrijving van het bedrijf, de markt en natuurlijk de mogelijkheden in de toekomt beschreven worden. Hij zal een onderbouwde waardering uitvoeren op basis van de prestaties van het bedrijf en dat gebaseerd is op waarderingstechnieken die op dit moment reëel zijn.

Hij zal actief op zoek gaan naar kopers en er in de huidige markt tenminste 10 presenteren. Hij begeleidt zijn opdrachtgever en zijn achterban, op basis van de gesprekken met kopers en hun biedingen, bij het maken van de beste keuze. Hij voert de onderhandelingen met de koper en zijn adviseurs om te komen tot de beste deal voor alle partijen. Hij zorgt voor en onderhandelt naar een dichtgetimmerde letter of intent. Hij zorgt ervoor dat de verkoper aan de bal blijft in de afhandeling van de deal. De ontbindende voorwaarden van de deal worden in overleg met de adviseurs van de verkoper in een strak tijdspad verwerkt.

Succesvolle bedrijfsoverdracht

Te denken valt hierbij aan due dilligence, financiering, toestemming Raad van Commissarissen, etc. Hij lost mogelijke tegenvallers creatief op. Hij begeleidt de ondernemer maar ook zijn achterban of familie in het proces. Hij zet de lijnen uit bij de due dilligence en het juridische proces om te voorkomen dat specialisten blijven verzanden in hun specialisatie.

Tijdens het hele proces is hij de leider in het proces die maar een doel heeft: Wereldkampioen worden… Oh nee, dat is het doel van Louis van Gaal. Het doel van de fusie- en overnameadviseur is een succesvolle bedrijfsoverdracht.

Link naar het artikel op Brookz.nl