De opgang werd met name gedreven door sentiment. Zodra een onderneming ‘iets’ met internet ging doen, werd iedereen enthousiast. Beursgenoteerde ict-bedrijven braken het ene koersrecord na het andere, totdat mensen zich realiseerden dat er bij veel van deze bedrijven geen geld verdiend werd. Het gevolg: de economische neergang.

Om de economie een oppepper te geven, volgden stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken verlaagden de rente. Het lenen van geld werd goedkoop en dat stimuleerde ondernemers om weer te investeren. De economie bloeide weer op. Normaal gesproken zou de rente dan weer verhoogd worden, om de economie ‘gezond’ te laten groeien. Echter: daar was ineens China, de werkplaats van de wereld, die goedkope producten naar het westen exporteerde. Het gevolg was dat prijsstijgingen beperkt bleven en centrale banken maar in beperkte mate reden zagen om de rente te verhogen.

Huizenprijzen en aandelenbeurzen stegen echter wel hard en schulden namen toe. Tot en met 2007 ging dit goed. Vervolgens was daar – voor velen als een bliksemslag bij heldere hemel – de financiële crisis, gevolgd door de economische crisis. Het gevolg is voor iedereen bekend. Beurskoersen kelderden, huizenprijzen daalden en de economische activiteiten namen af. Overheden en centrale banken grepen weer in door heel veel geld in de markt te pompen en de rente te verlagen, ook in Nederland.

Bij het overnemen van bedrijven speelt ook de financiering een belangrijke rol. Sinds het ontstaan van de economische crisis heeft de overheid stimuleringsmaatregelen genomen om borg te staan voor een deel van het risico van financieringen. Doel: banken aanmoedigen om, onder andere, bedrijfsovernames te financieren. Tevens is door de grote geldhoeveelheid die nu in de markt beschikbaar is, de rente laag. Voor kopers van bedrijven betekent dit dat zij overnames makkelijker kunnen financieren.

In een aantrekkende economie zullen de overheden en centrale banken zich terughoudender gaan opstellen bij het beschikbaar stellen van geld. Dit om de inflatie onder controle te houden. Een gevolg zal zijn dat de rente omhoog gaat en de staat minder snel bereid zal zijn een deel van het risico van bancaire financieringen over te nemen. Hierdoor wordt het aantrekken van een financiering voor kopers duurder en zullen banken weer meer risico moeten nemen.

De vraag is of kopers dan nog bereid zijn om dezelfde prijs voor een bedrijf te betalen. Is het nu dan toch een goed moment om te verkopen met de door de staat gestimuleerde financieringen, de lage rente en de vele kopers die in de markt actief zijn?

Geplaatst op De Ondernemingsbeurs datum 25 november 2010.