Het zakgoedtransport van JCL Logistics is ontstaan vanuit een joint-venture die opgezet was om het transportcontract voor een producent in de feedindustrie te vervullen. Dit contract vormde de basis voor de ontwikkeling van een gespecialiseerde zakgoedtransporteur, die in 2012 omgedoopt werd tot JCL Logistics Friesland (JCL Friesland in de volksmond) vanwege de locatie te Leeuwarden.

JCL Logistics Benelux heeft zichzelf in 2012 ten doel gesteld om JCL Friesland in de markt te positioneren als dé specialist op het gebied van zakgoedtransport binnen de food- en feedmarkt. Daarbij heeft de onderneming de afgelopen jaren vele vooraanstaande producenten aan zich weten te binden en kan zich vandaag de dag met een jaaromzet van circa 10 mln Euro met recht de titel van zakgoedspecialist toe-eigenen.
Ondanks de goede marktpositie en toekomstperspectieven van JCL Friesland, blijft het zakgoedtransport binnen Nederland een vreemde eend in de bijt voor het overwegend op Retail en Industrie gerichte JCL Logistics. Om de focus op haar kerncompetenties te behouden heeft JCL Logistics besloten deze transportactiviteiten af te stoten en onder te brengen bij een koper waar het beter tot haar recht zal komen.

Bert de Vries van JCL Logistics: “JCL Logistics is sterk in het realiseren van grensoverschrijdende logistieke oplossingen met gebruik van meerdere transportmodaliteiten. Het overwegend op de Benelux en Duitsland georiënteerde JCL Friesland met enkel wegtransport, sluit minder goed aan bij onze bedrijfsstrategie en daarom zijn wij van mening dat het in het belang van JCL Friesland is om de activiteiten onder te brengen bij een gespecialiseerde transporteur als Ecotrans”.

De activatransactie is in enkele maanden vormgegeven, waarbij Den Hollander bijgestaan werd door Marktlink Fusies & Overnames. Tijdens het traject werd veel aandacht geschonken aan het personeel, wat volgens Den Hollander “de bron van kwaliteit en dienstbaarheid van een transportonderneming is”. Al het personeel, ruim 50 man, zal als onderdeel van de transactie overgaan naar de nieuwe eigenaar en het vertrouwde gezicht van de eindgebruikers blijven. Ook de voormalig directeur van JCL Friesland, Erik Groot Wassink, zal na de overname nauw bij de onderneming betrokken blijven.

Ecotrans kwam via het informele netwerk als potentiele koper naar voren. De onderneming heeft eveneens een duidelijke specialisatie binnen de feedmarkt, zijnde bulktransport. Op basis van enkele oriënterende gesprekken kwamen partijen in een kort tijdsbestek gezamenlijk tot de conclusie dat Ecotrans de ideale koper was.

Roel den Hollander, directeur-eigenaar Ecotrans: “De overname van het zakgoedtransport betekent een mooie uitbreiding van het dienstenpakket voor Ecotrans en stelt ons in staat onze klanten over het gehele spectrum binnen feedtransport van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te voorzien. Daarnaast zijn wij erg content met de uitbreiding van ons klantenbestand met vooraanstaande producenten binnen de foodindustrie, een sector waar wij in de toekomst verder in willen groeien”.

Met deze overname speelt Ecotrans verder in op marktontwikkelingen die reeds meerdere jaren binnen de mengvoerindustrie gaande zijn. De afgelopen jaren heeft deze markt in het teken gestaan van (verdere) consolidatie, zowel bij producenten als eindgebruikers. Gelijktijdig zijn producenten zich meer op hun kerncompetenties gaan toeleggen en worden ondersteunende diensten als transport in toenemende mate uitbesteed.

Den Hollander: “Onze klanten prefereren te werken met een beperkt aantal regiepartijen om het logistieke proces overzichtelijk te houden en direct en pragmatisch aan te kunnen sturen. Deze regiepartijen kunnen op hun beurt het transport verdelen over het eigen wagenpark en de inzet van charters, met als doel kwaliteitstransport te leveren tegen gunstige tarieven”.

Ecotrans heeft reeds bewezen in staat te zijn deze rol als regisseur uitstekend te kunnen vervullen, getuigende een verdrievoudiging van de omzet sinds de management buy-out door Den Hollander in 2011. De afgelopen jaren heeft de onderneming zich binnen het bulktransport gepositioneerd als capabele regiepartij die haar klanten veel werk uit handen neemt. De continue focus op kwaliteit, service en klanttevredenheid zorgt daarbij tevens voor een kwaliteitsniveau waar zowel producenten als eindgebruikers van profiteren.

De samenvoeging van bulk- en zakgoedtransport positioneert Ecotrans als totaaltransportregisseur in de feedindustrie en zorgt voor verdere vereenvoudiging van het logistieke proces voor haar klanten, met behoud van de kwaliteit die zij gewend zijn. Voor de toekomst verwacht Den Hollander deze bestaande positie te verstevigen en ook binnen de foodindustrie op basis van kwaliteit en dienstbaarheid de marktpositie verder uit te breiden.