De consequenties van de maatregelen tegen corona zijn voor iedere onderneming anders. Wat ondernemers gemeen hebben is de bredere economische context waarin zij opereren. Voor een beter beeld bij de economische ontwikkelingen, beleggingen en bedrijfswaarde sprak Marktlink met Luc Aben en Patrick Rietveld, respectievelijk hoofdeconoom en directeur private banking Amsterdam bij de oudste en onafhankelijke private bank van Nederland: Van Lanschot.

Geen paniek

“De crisis zorgt voor onzekerheid en we zien zware schommelingen op de beurs. Er is echter geen paniek. Het is een crisis waarvan we op dit moment nog kunnen aannemen dat het van tijdelijke aard zal zijn. Als er voldoende maatregelen worden genomen om het virus in te dammen kan de lock-down in het derde kwartaal losser worden gemaakt.” Voorlopig gaat Van Lanschot dan ook uit van een zogenaamd U-scenario, er zal sprake zijn van een dip, maar op den duur zal er herstel optreden.

“Ten opzichte van de vorige crisis zijn er grote verschillen. Destijds kwamen de ziektekiemen vanuit het economische systeem. Nu zijn de ziektekiemen letterlijk en komen ze van buitenaf. Als daar voldoende remedie omheen wordt gebouwd om een moeilijke periode te overbruggen dan mag je er van uit gaan dat het plaatje geleidelijk aan rooskleuriger zal worden. Wat ook meespeelt is dat er nu zicht is op een concreet eindpunt waarop de wereld weer van start kan gaan. In de kredietcrisis hebben overheden aarzelender gereageerd dan nu het geval is. Centrale banken en overheden hebben gigantische stimuleringspakketten aangekondigd, wat zuurstof zal zijn om door de huidige periode heen te komen. Cruciaal is dat de bedragen hoog genoeg moeten zijn en dat de overheid een ‘whatever-it-takes-mentaliteit’ heeft om de problemen op te lossen.”

Ondernemers

“De maatregelen van de overheid zouden voldoende moeten zijn om positief uit de crisis te komen. Grote ondernemingen financieren zich veelal via obligaties en kunnen zich wel blijven financieren. Het MKB is vaker afhankelijk van bancaire financiering. De komende weken en maanden gaat een centraal punt zijn of geld van overheden op tijd bij de MKB-ondernemer kan zijn. De vraag is of dit vanuit operationeel/praktisch standpunt tijdig geregeld kan worden.”

Beleggen

Beleggers bij Van Lanschot doen dit over het algemeen voor de zeer lange termijn. De boodschap blijft dan ook: ‘hou de blik op de lange termijn, en neem geen drastische of opportunistische maatregelen.’ Dit geldt zowel voor aankoop als verkoop.

Van Lanschot kende ook voor de corona-crisis een licht voorzichtig beleggingsbeleid. Uitgangspunt hiervoor was dat de koersen hoog waren opgelopen. Enkele weken terug is de voorzichtigheid nog iets aangezet, maar de focus blijft op de lange termijn. Aben: “Historisch gezien komen de beste beursdagen veelal kort na de slechtste beursdagen. Die goede beursdagen wegen door in het rendement dat wordt gegenereerd, dus die goede dagen mogen we niet missen. Om die reden hebben we ook op zwakkere dagen aandelen bijgekocht, maar nooit drastisch.”

Bedrijfswaarde

De invloed van de coronacrisis op de waardering van ondernemingen in zijn algemeenheid is op dit moment nog onduidelijk. “Multiples op winst zeggen niet veel als niemand weet wat er met de winsten gaat gebeuren. Dit gaat afhangen van hoe snel de maatregelen kunnen worden opgeheven en de maatschappij terug naar ‘going-concern’ zal gaan.” Op de lange termijn ziet Luc Aben het toch wel positief in: “Wanneer de maatregelen worden weggenomen zullen over een langere periode van 12 tot 18 maanden de resultaten weer terug keren. Ook de stimuleringsmaatregelen kunnen een positief effect hebben. Wanneer de financiële middelen in de economie terecht komen kan de beschikbaarheid van geld een positief effect hebben op de waarde van ondernemingen. Wanneer naar individuele ondernemingen wordt gekeken kan de mate waarin ondernemingen de crisis op hebben kunnen vangen als een kwaliteit worden gezien. Dit zal invloed hebben op de waarde.”

Advies

Het advies aan potentiële beleggers van Van Lanschot is niet anders dan dat twee maanden geleden was: “heb de blik op de lange termijn en stap geleidelijk in. Reserveer een bepaalde periode, van bijvoorbeeld zes maanden om in een aantal stappen te gaan beleggen. Zo bouw je de investeringen langzaam op, los van kortetermijnmarktomstandigheden.”

Ondersteuning

Patrick Rietveld, directeur private banking Amsterdam, heeft dagelijks te maken met de zorgen van ondernemers. Als vast contactpersoon zijn Patrick en collega’s het eerste aanspreekpunt en denken zij met klanten mee om hun wensen en doelen te realiseren. Rietveld: “De effecten van de coronacrisis raken ondernemers in alle fases van vermogensontwikkeling. In de opbouw van een onderneming is liquiditeit een belangrijk onderwerp. Voor ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht ligt de focus op behoud en ontwikkeling van het vermogen. Het helpt onze klanten dat wij vanuit een breder perspectief naar de financiële situatie kijken, en met uiteenlopende financierings- en beleggingsoplossingen helpen de langetermijndoelstellingen van onze opdrachtgevers te realiseren.”