Het geheim van het hoge rendement zit hem onder meer in de hefboomwerking die ontstaat door het aantrekken van vreemd vermogen. Deze financieringsconstructie bij een overname wordt ook wel leveraged buy-in (LBI) of leveraged buy-out (LBO) genoemd.

Het rendement op het eigen vermogen kan vele malen groter zijn als er met behulp van vreemd vermogen een grotere overname gedaan kan worden.
Een rekenvoorbeeld om het effect aan te tonen: één van onze opdrachtgevers koopt middels een MBI een bedrijf tegen een ondernemingswaarde van €2,5 miljoen (5 x de winst van €500k). De koper brengt zelf €500k in. De bank is bereid €1,5 miljoen te financieren en de verkoper verstrekt een achtergestelde lening van €500k.

Na vijf jaar is de winst verdubbeld en zou het bedrijf, met gebruik van dezelfde factor, dus €5 miljoen waard zijn. Als hij vervolgens 100% van de aandelen zou verkopen tegen deze waarde, heeft hij van zijn eigen inbreng van €500k dus in 5 jaar tijd €5 miljoen gemaakt. Een totaal rendement van 1000%, wat neerkomt op 58,49% per jaar.

In dit voorbeeld zit het rendement natuurlijk ook deels in de waardeverdubbeling. Wat nu als de ondernemer geen groei weet te realiseren? Dan zou hij het bedrijf na een iets langere periode (en het aflossen van de leningen) tegen een ondernemingswaarde van €2,5 miljoen kunnen verkopen. Dit vertaalt zich alsnog in een rendement van 500% terwijl de nieuwe ondernemer in principe alleen maar “op de zaak past”.

Het behoeft echter geen betoog dat een MBO of MBI een relatief hoog risicokarakter kent. De belangrijkste factoren om risico’s te omzeilen – en dat prachtige droomrendement te kunnen realiseren – zijn als volgt samen te vatten:

1) Track record: een MBI of MBO is niet voor iedereen weggelegd. Kennis, (ondernemers)ervaring en drive van de nieuwe eigenaar zijn bepalend voor het te behalen rendement.
2) Flexibele constructie: voldoende “ademruimte” is belangrijk wanneer de resultaten tegenvallen. Geen wurgfinancieringen dus en flexibele (lening)voorwaarden.
3) Voldoende opties: in het geval van een MBI is het belangrijk om voldoende aanbod te creëren. Uit tien aangeboden ondernemingen een gedegen investeringskeuze kunnen maken, geeft u een betere positie dan het eerste bedrijf aankopen.
4) Grondige bedrijfsanalyse: wellicht voor de hand liggend maar een diepgaande analyse van de aan te kopen onderneming voorkomt vervelende verrassingen tijdens of na de overname.
5) Begeleiding: met name het onderhandelen over de koopsom, de eventuele lening van de verkoper en het organiseren van een scherpe bankfinanciering kan beter aan een in overnames gespecialiseerde adviseur worden overgelaten.

Tip: staar u niet blind op het rendement als u de onderneming weer verkoopt. Affiniteit met het bedrijf, plezier in de werkzaamheden en energie krijgen van elke groeistap die het bedrijf maakt: veel belangrijker dan de geldelijke opbrengsten aan het einde van de rit.

Deze colums is geplaatst op de Ondernemingsbeurs.nl.