Bij de verkoop van uw onderneming wilt u natuurlijk weten wat uw onderneming waard is. Dat begrijpen wij bij Marktlink als geen ander. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop dit wordt berekend. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij koper en verkoper. Als men een verkeerd beeld van de waardering heeft, kan dit een verkoop belemmeren.

Is mijn bedrijf verkoopklaar?

Doe de test

Bedrijfswaardering: een complex proces

Veel kopers en verkopers die willen weten welke waarde een onderneming vertegenwoordigt, worden vaak op het verkeerde been gezet door complexe en ondoorzichtige methodieken, ook wel multiples genoemd. Bovendien verschillen deze methodieken per branche en per land. Zo waarderen accountants veelal op boekhoudkundige grondslagen en kijken zij vooral naar de boekwaarde van een bedrijf tezamen met een goodwill bedrag. Waarderingspecialisten werken met methodieken op basis van economische grondslagen: de geldstromen die een bedrijf voortbrengt. In de M&A-markt wordt daarentegen vrijwel altijd gewerkt met zogeheten EBITDA- of EBIT-multiples. Oftewel de waarde van een bedrijf wordt uitgedrukt in een aantal maal de verwachtte toekomstige verdiencapaciteit.

De oplossing: Marktlink Multiple

Al deze methoden zorgen dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Wij hebben om die reden een model ontwikkeld (de Marktlink Multiple) waarin naast de branche multiple ook rekening wordt gehouden met de EBITDA omvang (hoe hoger de EBITDA, hoe hoger de multiple), personeelsomvang (hoe meer mensen, hoe hoger de multiple) en bovenal of het management wel of niet wil mee participeren na de verkoop. Met name private equity vindt het waarde verhogend als het management wil participeren. Ieder kwartaal wordt de Marktlink Multiple aangescherpt op basis van >250 jaar dealervaring, 1.000 transacties en de huidige stand van de overnamemarkt. We berekenen de bedrijfswaarde met een viertal door u aangeleverde variabelen.

Meer weten? Neem contact op.

Bereken direct de bedrijfswaarde