Bij de verkoop van uw onderneming wilt u natuurlijk weten wat uw onderneming waard is. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop dit wordt berekend. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij koper en verkoper. Als men een verkeerd beeld van de waardering heeft, kan dit een verkoop belemmeren. De Marktlink Multiple kan in dat geval een verhelderende rol spelen. In een paar stappen berekent u een betrouwbare indicatie van uw bedrijfswaarde.

Wat is mijn bedrijf waard?

Doe de check

Bedrijfswaardering: een complex proces

Veel kopers en verkopers die willen weten welke waarde een onderneming vertegenwoordigt, worden vaak op het verkeerde been gezet door complexe en ondoorzichtige methodieken, ook wel multiples genoemd. Bovendien verschillen deze methodieken per branche en per land. Zo waarderen accountants veelal op boekhoudkundige grondslagen en kijken zij vooral naar de boekwaarde van een bedrijf tezamen met een goodwill bedrag. Waarderingspecialisten werken met methodieken op basis van economische grondslagen: de geldstromen die een bedrijf voortbrengt. In de M&A-markt wordt daarentegen vrijwel altijd gewerkt met zogeheten EBITDA- of EBIT-multiples. Oftewel de waarde van een bedrijf wordt uitgedrukt in een aantal maal de verwachtte toekomstige verdiencapaciteit.

Al deze methoden zorgen dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Marktlink heeft om die reden een model ontwikkeld waarin naast de branche multiple ook rekening wordt gehouden met de EBITDA omvang (hoe hoger de EBITDA, hoe hoger de multiple), personeelsomvang (hoe meer mensen, hoe hoger de multiple) en bovenal of het management wel of niet wil mee participeren na de verkoop. Met name private equity vindt het waarde verhogend als het management wil participeren.

Hoe werkt de Marktlink Multiple?

De Marktlink Multiple kan worden opgehaald uit een aantal bronnen. Maar een nadeel van deze bronnen is dat zij vrijwel enkel rekening houden met de sector. Een groothandel waar de ondernemer afscheid neemt met 8 man personeel krijgt daarmee dezelfde multiple als een groothandel met 50 personeelsleden en een managementteam wat na overname onveranderd is. Tevens wordt een multiple die betaald wordt, hoger als de absolute EBITDA hoger is.

Vrijwel nooit wordt het aantal medewerkers van de onderneming en/of de participatie van het management en/of de oplopende multiple bij een stijgende EBITDA meegenomen bij het bepalen van een bedrijfswaarde. Marktlink weet door haar ruim 250 jaar aan opgetelde ervaring en circa 1.000 gesloten deals als geen ander dat juist deze drie kenmerken ook belangrijk zijn om tot de juiste multiple te komen.

Op basis van openbaar beschikbare bronnen van multiples uit de transactiewereld, brede praktijkervaring en waarderingsexpertise heeft Marktlink dit slimme model gemaakt. Met de Marktlink Multiple kunt u door het invullen van een aantal gegevens binnen enkele seconden de multiple, en daarmee de verwachte waarde, van een bedrijf bepalen. Meer weten? Neem contact op.