Bij de verkoop van uw onderneming wilt u natuurlijk weten wat uw onderneming waard is en uiteraard zijn daar een aantal vuistregels voor. Door middel van formules en multiples is een bedrijfswaarde redelijk in te schatten. We zien in de praktijk echter dat dit per bedrijf sterk kan variëren.

Er spelen logischerwijs meerdere factoren mee zoals de conjunctuur, de rentestand en het beschikbaar kapitaal. Bovendien heeft u misschien wel een onderneming met een grote groeipotentie, maakt u een nicheproduct of bent u marktleider. Dan kan het zomaar zijn dat een veelvoud wordt geboden.

Bereken de waarde van uw bedrijf met de Marktlink Multiple

Doe de test

Berekeningsformules

Om toch tot een indicatieve waardebepaling te komen, maken we gebruik van een aantal vuistregels, beter bekend als ‘multiples’. Bij deze methode neemt men bijvoorbeeld de gemiddelde brutowinst voor afschrijvingen (EBITDA) van de afgelopen drie jaar en vermenigvuldigt deze met een factor, de multiple. De multiple verschilt per sector waardoor er per sector andere prijzen zullen ontstaan.

Als deze berekening voor u een mooi bedrag oplevert, is het belangrijk om uzelf niet direct rijk te rekenen. Dit betekent namelijk niet dat dit ook direct de definitieve verkoopprijs is van uw onderneming. Verschillende externe factoren spelen mee en hebben invloed op de uiteindelijke verkoopsom. Bovendien is het nadeel aan deze berekening dat er een waarde bepaald wordt op basis van historische gegevens. Een koper is echter alleen geïnteresseerd in de kasstromen die hij of zij kan creëren in de toekomst. Bovendien bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.

Het komt voor dat bedrijven ondanks een lage EBITDA voor hoge bedragen worden verkocht. Dat komt onder andere omdat deze bedrijven een groot toekomstpotentieel hebben. Deze bedrijven kunnen bijvoorbeeld investeringen hebben gedaan met als doel groei in de toekomst. Door deze investeringen bleef de EBITDA laag, maar de kans is zeer aanwezig dat deze ondernemingen de komende jaren flink gaan groeien.

DCF-methode

In dit geval is het dus belangrijk om de waardering te baseren op de toekomstige verwachtingen. Dit geeft een koper direct het gevoel dat hij of zij een betrouwbare onderneming koopt. Deze methode kennen we ook wel als de DCF-methode, die de waarde baseert op toekomstig potentieel.

In de praktijk zijn er ook wel eens grote uitschieters. Het kan gebeuren dat een onderneming voor twintig keer de EBITDA verkocht wordt. Dit kan een aantal redenen hebben. Het kan zijn dat een koper aanzienlijke synergievoordelen behaalt met het overnemen van een onderneming en daarvoor bereid is om veel geld te bieden. Ook kan het voorkomen dat geïnteresseerde partijen tegen elkaar gaan opbieden. Dan kan de verkoopsom (veel) hoger uitvallen dan verwacht.

Bedrijf waarderen

Er in de fusie- en overnamewereld nog andere methoden bekend waarmee de bedrijfswaarde berekend kan worden, zoals bijvoorbeeld de waardebepaling op basis van intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, de Goodwill methode of de Adjusted Present Value waarderingsmethode. In elke situatie zal de ene waarderingsmethode misschien beter uitpakken dan de andere. Als u graag meer wilt weten over de waarderingsmethoden of als u zelf uw onderneming wilt laten waarderen, raden wij aan om contact op te nemen met één van onze overnameadviseurs.