Het is helder dat het aantal fusies en overnames in Nederland in 2009 een absoluut diepterecord heeft bereikt. De daling van overnametransacties in het MKB is overigens minder sterk geweest, maar ook hier waren de effecten zichtbaar. De kentering kwam na de periode die volgde op de bouwvak 2009. Het vertrouwen is toen langzaam teruggekeerd. De verwachtingen voor 2010 zijn gunstiger, met name voor vroegcyclische en minder conjunctuurgevoelige bedrijven.

Kan de Nederlandse staat helpen bij het stimuleren van gezonde transacties? Persoonlijk geloof ik, zeker voor de zakelijke markt, in een minimale bemoeienis en rol van de overheid. Het ‘zelfreinigend’ vermogen van de markt is veelal sterker en efficiënter dan overheidsmaatregelen en haar ambtenarenapparaat. Maar als het herstellende vertrouwen van (potentiële) ondernemers niet voldoende is om de knoop om over te gaan tot aankoop door te hakken, kunnen zij misschien toch een steuntje in de rug gebruiken. Zolang de transactie waarde toevoegt voor de partijen, de liquiditeit aanwezig is en de wil er bij partijen is, waar is het wachten dan op?

Misschien dan toch dat kleine zetje? Naast lokale overheidsstimuleringsmaatregelen zijn er ook rijksfaciliteiten. Voor de startende ondernemer is de ‘startersfaciliteit bedrijfsoverdracht’ een mogelijkheid: de staat stelt zich tot 80% garant. (zie www.agentschapnl.nl voor de uitgebreide voorwaarden). Doel van deze faciliteit is het stimuleren van de kredietverlening binnen het MKB. Daarnaast bestaat de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO regeling) om banken makkelijker kredieten te laten verlenen aan grote en middelgrote ondernemingen.

Zijn deze regelingen de oplossing om de transactiemarkt verder op gang te krijgen? Nee, dit begint met vertrouwen in de markt van alle betrokken partijen. De overheid kan hier wellicht een bescheiden stimulerende rol in spelen. Let wel, de hierboven genoemde garantieregelingen zijn vooralsnog niet oneindig per bank. Grijp die kans nu het kan en maak gebruik van de mogelijkheden zolang deze geboden worden. Zodra de markt verder aantrekt zullen dit soort regelingen namelijk weer versoberd worden.

Deze column is geplubliceerd op Ondernemingsbeurs.nl.