In de periode van eind 2008 tot heden is er veel gebeurd en we bevinden ons inmiddels in andere economische tijden. Bedrijven zijn nog steeds op te delen in de hierboven genoemde categorieën, maar de verdeling ziet er anders uit. Er zijn nog steeds bedrijven die boven verwachting presteren, veel bedrijven die het redelijk tot goed doen, maar de categorie die het moeilijk heeft is aanmerkelijk groter geworden.

Voor de overnamemarkt betekent dit dat er nog volop kansen zijn. Omdat bedrijven die het goed tot boven verwachting doen schaarser zijn geworden is hier veel meer vraag naar ontstaan, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ook bedrijven die het redelijk doen zijn nog steeds prima te verkopen, voor veel kopers biedt dit zelfs extra kansen. De kopers zijn vaak ondernemers van een jongere generatie die vol ideeën en energie zitten om een nieuwe slag te slaan met een over te nemen onderneming. Wel heeft de veranderende verdeling van de categorieën tot gevolg dat er meer segmentatie in waarde en prijs is ontstaan, maar dat lijkt terecht.

Deze segmentatie vinden we ook terug aan de financieringskant van transacties. In tegenstelling tot alle berichten in de media is financieren nog steeds goed mogelijk, ook bij banken. Echter, het financieringslandschap bevindt zich ook in een transitiefase. In de VS worden 80% van de bedrijven gefinancierd door de kapitaalmarkt en 20% door de banken, in Europa / Nederland is het andersom. Dit is nu langzaam aan het veranderen. In de praktijk betekent dit dat we voor het financieren van transacties vaker met meerdere partijen aan tafel zitten. Tot nu toe zijn dat naast de koper (inbreng eigen vermogen), de verkoper (achtergestelde lening) en de bank (vreemd vermogen) vaak investeerders, informal investors (vaak oud ondernemers) of een familielid, die aanvullend eigen vermogen of achtergesteld kapitaal inbrengen.

Er zijn nog steeds vele kopers voor MKB bedrijven, sterker nog de kopersgroep groeit. Waar in het verleden vaak de Management Buy In (MBI) kandidaten, Management Buy Out (MBO) kandidaten een aantal investeerders en strategische partijen de koper waren, breidt deze groep zich verder uit. Naast de MBI- en MBO kandidaten zien we veel oud ondernemers die weer bedrijven kopen, de Ondernemer Buy In (OBI). Verder zien we de Family Buy In (FBI) ontstaan, de ouders hebben geld en gaan met de kinderen, die goed opgeleid zijn en een aantal jaren werkervaring hebben, ondernemen. Ook zijn er veel nieuwe investeringsfondsen ontstaan en hebben de grotere (internationale) investeringsmaatschappijen steeds meer interesse in MKB bedrijven.

De interesse voor het MKB groeit omdat er veel geld beschikbaar is om te investeren en de alternatieven met rendement beperkt zijn. Het grote voordeel van het MKB is dat je zelf aan het roer zit en dus invloed hebt op je investering met veelal een goed rendement. Uiteraard is dit ook niet zonder risico, want je brengt eigen vermogen in.

Verkopers zijn nog terughoudend om actief de markt op te gaan, maar er is wel veel interesse om een gesprek met een potentiële koper aan te gaan. Daarnaast is 30% van de DGA’s 50+ en zien we dat jonge ondernemers hun bedrijf sneller verkopen. Het tot nu toe goede nieuws voor de verkopers is dat er meer vraag dan aanbod is.