Iedere dag  zijn de professionals van Marktlink bezig met het  adviseren van  ondernemers bij aan- en verkooptrajecten  van bedrijven, ook in tijden als deze. We krijgen veel vragen over corona en de consequenties voor een bedrijfsovernameproces. De meest gestelde vraag na het uitbreken van de pandemie ligt voor de hand: “Wat doet dit met de waarde van mijn bedrijf?”

Er zijn sectoren waar het werk goeddeels stilvalt, en overnames dan ook voorlopig stilgelegd worden. Denk aan branches als hospitality, sierteelt en grote delen van de retail. De lock-down betekent voor veel ondernemers een onzekere periode. Banken en overheden doen er tegelijkertijd alles aan om hun loketten open te houden en ondernemers te blijven ondersteunen. Opvallend en verrassend is hoe weerbaar en creatief ondernemers zijn. Snelle aanpassingen worden doorgevoerd en deze bizarre situatie wordt (tijdelijk) het nieuwe normaal.

In de transactiepraktijk kunnen we projecten onderscheiden in drie fases: voorbereiding, executie en afronding. Vooral in de executiefase hanteren we op dit moment een bedachtzame houding. Het juist timen van de gang naar de markt is essentieel in ieder dealproces. Sommige transacties stellen we uit, maar van afstel is veelal geen sprake.

Bedrijfswaarde

Het effect van corona op de economie wordt door experts vooralsnog als een tijdelijk fenomeen gezien. Overheden en banken hebben stimuleringspakketten aangekondigd om ervoor te zorgen dat we positief uit de crisis komen. Ondernemers moeten zich daarnaast blijven realiseren dat er bij de grootste kopersgroep voor het MKB in Europa, private equity-fondsen, meer dan 500 miljard Euro aan dry powder op de plank ligt. Dat geld gaat niet terug naar de fondsverstrekkers, dat moet op de korte tot middellange termijn geïnvesteerd worden in (MKB-)bedrijven. Tot slot zijn er de aanhoudende tendens van structureel lage rente en de relatief stabiele waarden van middelgrote MKB-bedrijven door cycli heen. Wij verwachten dan ook dat de impact van corona op de waarde van gezonde MKB-ondernemingen op de middellange termijn beperkt zal zijn.

Voor veel ondernemingen zal corona een terugval in resultaten betekenen. Om voor de lange termijn een beeld te kunnen vormen bij de ondernemingswaarde zou de tijdelijke impact van corona moeten worden gecorrigeerd. Hoewel de uiteindelijke impact voor lang niet alle bedrijven goed zichtbaar is zien we nu al de verdiencapaciteit van bedrijven uitgedrukt worden in ‘Corona Adjusted EBITDA’, oftewel verdiencapaciteit van de onderneming gecorrigeerd voor de eenmalige verslechtering (of verbetering) gedurende de coronacrisis. We zijn nu al voor veel van deze opdrachtgevers bezig om deze effecten waar mogelijk inzichtelijk te maken.

Key  takeaways Marktlink:

  • The show goes on: de ondernemers achter  Bencis,  Mentha  Capital  en Nimbus geven aan te blijven zoeken naar mooie ondernemingen. Er is voldoende financiering beschikbaar voor mooie bedrijven en  managementteams. 
  • De crisis is tijdelijk, een overname voor de lange termijn: Ook Van Lanschot geeft aan  dat de verwachting  vooralsnog  is dat  de overheidsmaatregelen de economie op middellange termijn weer op  gang zullen krijgen. Overnames worden niet gedaan voor enkele maanden, maar juist voor de lange termijn. 
  • De crisis biedt kansen voor investeerders  en ondernemers: er zijn sectoren die niet of beperkt geraakt worden door de crisis. Als ondernemingen goed met een crisissituatie als deze om kunnen gaan heeft dat een waardeverhogend  effect.  
  • De  middellangetermijnindicatoren  voor de fusie- en overnamemarkt in het MKB blijven  gunstig. Er  blijft  een overschot aan geld  bij bedrijven en instituties  om te investeren in het MKB.  Dit geldt voor zowel bedrijven die wel als die niet geraakt zijn door de Corona crisis.