De kwartaalcijfers die in maart 2014 naar buiten zijn gekomen liegen er niet om: het consumentenvertrouwen stijgt en het investeringsniveau van bedrijven neemt toe. De economie trekt voorzichtig aan en dat is ook in overnameland te merken.

Allereerst zien we bij klanten in verschillende branches de orderportefeuilles weer groeien. Een voorzichtig herstel is ingezet in de bouw. Een mooie graadmeter voor dit herstel is te vinden bij de architecten, die na een moeilijke periode het aantal opdrachten weer duidelijk zien toenemen. Het kan niet anders of de signalen bij de partijen die aan het begin van de keten staan zullen uiteindelijk ook positieve gevolgen hebben voor de overige partijen die laatcyclisch in de bouwketen actief zijn.

Kortom, mooie ontwikkelingen voor de bouw. Bovendien zien we ook in andere branches om ons heen dezelfde tendens, hetgeen bijvoorbeeld ondersteund wordt door de positieve ontwikkelingen bij de uitzenders en de detacheerders.

Goed is het om te zien dat ook de banken weer duidelijk naar de toekomst kijken en hun belangrijke rol in de overnamemarkt weer aan het herpakken zijn. In de periode dat banken wat voorzichtiger waren is er een enorme groei geweest in het aantal alternatieve financieringsvormen voor overnames.

Wij als Marktlink juichen dit van harte toe, aangezien wij ondervinden dat banken en alternatieve financieringsvormen elkaar niet bijten, maar juist erg complementair zijn aan elkaar en in combinatie vaak tot een passende transactie leiden. Dit is een erg mooie ontwikkeling voor zowel ondernemers als de overnamemarkt als geheel, zeker nu de markt weer aantrekt.

Het hangt dus in de lucht, 2014 is een jaar waarin we weer vooruit mogen kijken. Dit merken wij ook bij Marktlink. Steeds meer ondernemers die al langere tijd spelen met de gedachte om de onderneming te verkopen besluiten juist nu om een verkooptraject in gang te zetten. Het aantal waardebepalingen en verkooptrajecten dat wij als Marktlink Fusies en Overnames momenteel uitvoeren is daarvan een duidelijk teken.

Ondersteund door al deze mooie signalen gaan we er als Marktlink, in samenwerking met al onze partners, in ieder geval een fantastisch 2014 van maken!

Hier de link naar de blog op de Ondernemingsbeurs.