Maar niet alle bedrijven die verkocht worden komen op de markt, omdat de koper een goede bekende is die al jaren alle ins en outs van de onderneming kent en hierdoor de ideale opvolger is. Voor een verkoper is het belangrijk om vast te stellen wie de ideale koper voor zijn of haar bedrijf is. Het moet iemand zijn die het bedrijf een goede toekomst kan geven. De koper moet dus veel marktkennis, management, commerciële en financiële ervaring en ondernemingszin hebben, en het moet goed klikken.

Management Buy Out

Voor veel ondernemers kan een koper dichterbij zijn dan gedacht door een Management Buy Out. Dit betekent dat een manager die veelal al jaren binnen de onderneming actief is het bedrijf overneemt. Het grote voordeel hiervan is dat de ondernemer die zijn bedrijf verkoopt exact weet aan wie hij zijn ‘kindje’ doorgeeft. Veelal is de manager al actief als directielid en is hij bekend met alle klanten en leveranciers, de markt, het personeel, financiën, etc.
Een ander belangrijk voordeel van een Management Buy Out is dat dit veel vertrouwen geeft voor een financier. Het belangrijkste aspect voor een financier, mits de cijfers kloppen, is vertrouwen. Gaat de koper de verwachtingen echt waar maken? Iemand die al jaren binnen de onderneming actief is en door de verkopende ondernemer als ideale koper voorgedragen wordt, is ook een goede partij voor een financier en de andere stakeholders van de onderneming.

Financiële middelen

Een nadeel van de verkoop aan een manager binnen de onderneming kan zijn dat hij of zij niet over voldoende financiële middelen beschikt. Is dit echt een probleem? Nee. Het belangrijkste voor een financier, maar ook voor een verkopende ondernemer is een sterk commitment van de kopende manager. Dit betekent dat de koper wel geld in moet brengen, hoeveel dit moet zijn kan in overleg met een professionele adviseur worden vastgesteld. Voor een verkoper kan dit betekenen dat er een ‘groter’ deel van de verkoopopbrengst schuldig wordt gebleven, maar dan zit er wel iemand aan het roer die hij al jaren kent en de benodigde ervaring heeft om de onderneming succesvol te leiden.

Ongegronde angst

Een mogelijke angst bij het onderzoeken van een Management Buy Out is dat je er uiteindelijk niet met elkaar uit gaat komen en er een situatie ontstaat die niet meer werkbaar is, omdat een van de partijen zich benadeeld voelt. Als er zowel door koper als door verkoper een professionele adviseur in de hand wordt genomen is dit een ongegronde angst. In het geval van de verkoper zou de adviseur de accountant kunnen zijn, die daarmee in zijn rol blijft als adviseur van verkoper en zijn belangen behartigt. In het geval van de koper zou het een overnameadviseur kunnen zijn, die tevens begeleiding kan bieden bij het financieringsvraagstuk. Beide adviseurs zijn goed in staat om reële uitgangspunten aan te geven die een deal mogelijk maken. Als dit op een goede manier gebeurt en er van beide kanten de wil is om tot een transactie te komen, dan is een Management Buy Out voor veel bedrijven een goede overdrachtsmogelijkheid.

Bekijk hier het artikel