Ik zal deze uitspraak toelichten. Vanuit mijn werk heb ik te maken met bankiers die beslissen over financieringen van circa 1 tot 20 miljoen euro. De crisis is niet ontstaan in dit segment. Ook al is hier in de jaren tot 2009 ook wel op het randje gefinancierd, toch ligt niet hier de basis van de financiële malaise.

Onmacht

Op de eerste maanden van 2009 na, zijn ook gedurende de crisis de bankloketten gewoon open gebleven. Geen bank hierop uitgezonderd. Dit werd mede gestimuleerd vanuit de overheid, door garantieregelingen zoals BBMKB en GO. Natuurlijk werd er afgelopen jaren minder gefinancierd, maar dat is grotendeels het gevolg van de onzekerheid in de markt. Veel verkopers hielden hun kruit droog en waren niet bereid te praten over verkoop. Er was naar mijn mening geen sprake van onwil van banken, maar meer van onmacht.

De afgelopen jaren is een enorme opkomst te zien van verstrekkers van risico dragend vermogen. In allerlei vormen. Deze partijen hebben gemeen dat ze een veel hoger rendement op hun geïnvesteerde vermogen eisen dan een gemiddelde bank. Gemiddeld kan dit namelijk oplopen tot 15 tot 30 procent per jaar, terwijl de bank een rente vraagt tussen de 3 tot 6 procent. Oftewel een factor vijf lager.

Bankiers  
Daarnaast kom ik over het algemeen zeer ervaren en kundige bankiers tegen, die goed kunnen meedenken met ondernemers en hun onderneming. Tijdens aankooptransacties komt het vaak voor dat een bankier proactief meedenkt over zaken die aan de orde dienen te komen tijdens het due diligence.

Kleine transacties
In het segment tot een half miljoen financiering is er een veelgehoorde klacht dat het moeilijk is om financiering te verkrijgen. Ik kan me dat vanuit een bank goed voorstellen, gezien het feit dat de behandelkosten veelal even hoog zijn als voor een grote aanvraag.

Ook wij als overnameadviseurs kunnen te kleine transacties niet begeleiden. Om aan de stringente kwaliteitsstandaarden te voldoen, zouden we teveel uren en kosten maken in relatie tot de omvang van de transactie. Voor kleine kredieten zijn er daarom dan ook weer andere instanties zoals het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Bank is je vriend
De hoge bonussen van de topbestuurders doen het, begrijpelijk, slecht in de media. Zeker als banken deels gefinancierd zijn door de overheid.

In het gewone bankiersvak in het MKB-segment werken echter zeer kundige mensen die met veel gevoel bezig zijn met ‘hun’ bedrijven. Zij wekken niet de indruk alleen met bonussen bezig te zijn. Het is dus onterecht dat de banken er in de media veelal zo slecht vanaf komen. Voor transacties in het MKB zijn en blijven banken je grootste vriend om een overname op aantrekkelijke voorwaarden te financieren.

Tom Beltman is vaste blogger op DeOndernemer.nl lees hier zijn blogs.