Prompt kwamen er twee positieve reacties. ‘Ik heb er niet langer dan anderhalve week op hoeven wachten’, zegt directeur en enig aandeelhouder Luuk Salomons van Omnivent (130 man).

Toen hij de aanvragen voor financiering deed, eind juli, was de Griekse schuldencrisis juist overgeslagen naar de financiële markten.

‘Maar dat is totaal geen issue geweest’, zo stelt Salomons. Zijn ervaring strookt met het algemene beeld dat banken nog steeds klaarstaan voor kleine overnames. Dit in tegenstelling tot grotere transacties met private-equityhuizen die in de verdrukking komen.

‘Banken vallen over elkaar heen als het om kleinere deals gaat’, zegt ook adviseur Jan Dijkmans van fusiebemiddelaar Marktlink.

De animo die Omnivent ervaart, heeft alles te maken met de beperkte risico’s en de omvang van de transactie. ‘We kopen een gezond en solvabel bedrijf en gaan niet tot het gaatje’, aldus Salomons.

De overnamesom ligt tussen de € 0,5 mln en € 1 mln.

MB beschikt over een techniek voor het koelen van fruit die Omnivent goed kan gebruiken voor andere agrarische producten. Voor de financiering kan het bedrijf volstaan met het oprekken van het rekening- courantkrediet. Het afsluiten van een langlopende lening met rente en aflossingsverplichtingen is niet nodig. ‘We gebruiken zo veel mogelijk onze eigen financiële overschotten.’ De aanhoudende woelingen in de financiële sector deren Salomons niet.

‘Ik lever vooral aan de voedingssector.

Die ligt er goed bij. Omnivent beleeft een topjaar. We hebben zelfs klanten in Griekenland.’