Coops Mengvoeders

Coops Mengvoeders uit Halle is een 400 jaar oud familiebedrijf dat mengvoeders voor varkens en rundvee ontwikkelt, produceert en vermarkt. De onderneming heeft een team van voerspecialisten in dienst die bewezen hebben om op autonome basis, in een zeer concurrerende markt, jaar op jaar forse groei te kunnen realiseren. Deze voerspecialisten voorzien de veehouders naast voer ook van advies. Hierdoor is Coops niet alleen leverancier, maar vooral ook kennispartner voor haar klanten. Dit heeft geleid tot een sterke regionale positie in Oost-Nederland en een jaarlijkse afzet van 115.000 ton.

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de uitbreiding en modernisering van de fabriek met het oog op verdere groei in haar regio en de beste dienstverlening voor haar klanten. De huidige eigenaar, Henk-Jan Coops, is van mening dat de onderneming tijdens deze volgende fase kan profiteren van de kennis en ervaring van een sterke, mondiale speler.

Coops Mengvoeders

Match

Henk-Jan Coops heeft Marktlink Fusies & Overnames ingeschakeld om hem te begeleiden in de zoektocht naar de beste kandidaat die de activiteiten van Coops autonoom voort zal zetten en ook toegevoegde waarde en ondersteuning zal leveren. De Heus kwam tijdens dit proces naar voren als de beste match, mede omdat de werkwijze en marktbenadering van dit krachtige familiebedrijf sterke overeenkomsten met die van Coops vertoont.

De Heus is een internationaal opererende onderneming en behoort met meer dan 4.200 medewerkers tot de top 15 van diervoederleveranciers in de wereld. Voor De Heus vormt Coops een interessante toevoeging aan het familiebedrijf vanwege de gunstige ligging, diepgaande marktkennis en sterke klantenrelaties in Oost-Nederland. Dit biedt een uitstekende basis om de positie in deze regio te versterken, waarbij de huidige locatie van Coops ruime mogelijkheden biedt voor uitbreiding van de productiecapaciteit.

Autonome groei

De wens van Henk-Jan Coops om de onderneming zelfstandig voort te zetten wordt onderschreven door De Heus. De identiteit, naam en werkwijze van Coops zullen op autonome wijze gecontinueerd worden door het bestaande management. Dit team zal het beleid van de afgelopen jaren voortzetten en krijgt hierbij volop de ruimte om invulling te geven aan het eigen ondernemerschap waarmee de onderneming de afgelopen jaren zo succesvol is geweest.

Soepel proces

Er was bij de kennismaking direct een klik en gevoel van herkenning tussen Coops en De Heus in de manier waarop beide partijen de markt benaderen en de visie die zij op de toekomst hebben. Vanuit deze basis hebben zij het traject op een prettige en constructieve wijze vervolgd. Het resultaat is een transactie die voor het bedrijf Coops een nieuw hoofdstuk in haar 400 jarig bestaan betekent, maar waar de rode draad nog altijd het optimaal bedienen van haar klanten betreft.