Tegenwoordig wordt bemiddeling al snel mediation genoemd, maar de ervaring leert dat de partijen die bij ons aankloppen juist niet op zoek zijn naar een mediator. Kenmerkend voor een mediator is immers dat deze zich onpartijdig opstelt, terwijl partijen die bij Marktlink aankloppen juist een actieve sturing verwachten. Dat heeft alleen kans van slagen wanneer je een oplossing weet te vinden waarmee recht wordt gedaan aan de wederzijdse belangen van de betrokken partijen.

Conflicten kunnen makkelijk ontstaan. Bijvoorbeeld omdat partijen bepaalde ontwikkelingen niet voorzien hebben, of omdat besprekingen vastlopen doordat partijen zich hebben ingegraven in hun stellingen. Dat kan ingegeven zijn vanuit emotie of door het innemen van juridische standpunten. Wat ook gebeurt: partijen zien door de bomen het bos niet meer. Ze bereiken dan geen oplossing omdat ze niet weten hoe een en ander aangepakt moet worden.

In het algemeen geldt dat hoe meer adviseurs in het beginstadium bij een conflictsituatie betrokken zijn geweest, hoe moeizamer het is om een oplossing te bereiken. Juist bij het ontstaan van een conflictsituatie is het namelijk van belang om te vermijden dat partijen zich in hun standpunten ‘ingraven’. Een gegeven dat door menig adviseur wordt onderschat, of nog erger, bewust wordt genegeerd. Allereerst moet je het vertrouwen van partijen zien te winnen. Ze moeten het idee hebben dat hun probleem in vertrouwde handen is. Vervolgens is het belangrijk om met elkaar in gesprek te raken om te kunnen bepalen welke problematiek er echt speelt. Je moet ook weer het onderlinge vertrouwen zien te creëren en ze het gevoel geven dat ze samen tot een oplossing kunnen komen.

Tegelijkertijd is het zaak partijen goed te coachen in hun verwachtingen. Dat maakt het soms moeilijk maar tegelijkertijd ook uitdagend. Je moet constant de balans zien te vinden tussen de wederzijdse belangen. Uiteindelijk komt dan aan de orde wat partijen nu eigenlijk willen bereiken.

Soms hebben partijen hetzelfde doel voor ogen maar moet eerst het onderling vertrouwen hersteld worden voordat je verder kunt. Maar het gebeurt ook dat de doelen ver uit elkaar liggen. Dan is het juist een uitdaging om ze weer op één lijn te krijgen.

Marktlink kan een enorme meerwaarde creëren omdat wij als geen ander weten hoe de diverse vraagstukken kunnen worden opgelost. Het leuke aan dergelijke trajecten is dat je enorm gericht bent op de toekomst. Het geeft een enorm goed gevoel om de juiste oplossing te realiseren voor beide partijen