Het verkopen van een bedrijf is een langdurend en zeer emotioneel traject. Dit start al met de keuze of de ondernemer überhaupt de onderneming wil verkopen. Deze beslissing moet niet over één nacht ijs genomen worden, zeker omdat er vaak niet echt een weg meer terug is als de knop is omgezet. Het heeft invloed op wezenlijke vraagstukken: zet ik de verhuizing nog wel door? Moet ik die machine van €0,5 miljoen nog aanschaffen?

Een verkoop behelst een traject waar de ondernemer onderbewust al ruime tijd mee bezig is. Veel ondernemers durven niet uit te spreken dat ze toe zijn aan de verkoop van de onderneming, maar geven wel ruiterlijk toe dat ze geen meerjarige projecten meer oppakken. Ondernemers zijn vaak trotse mensen, wars van twijfel, die zeer besluitvaardig overkomen. Zelfs de meest besluitvaardige ondernemer twijfelt echter bij de vraag wat het juiste moment is om zijn onderneming te verkopen. Is de opbrengst wel voldoende? Zijn er wel kopers? Wat nou als het verkoopproces niet lukt? Een zwart gat dreigt.

Slagingskans verkoopproces

Met name in het voortraject is het aan te raden om breed te overleggen. Allereerst uiteraard binnen het gezin. Het verkooptraject is intensief en gaat gepaard met grote veranderingen, die zeker effect hebben op de thuissituatie. De steun van het thuisfront is dan ook noodzakelijk. Daarnaast is het aan te raden om periodiek met een vermogensplanner van uw bank te overleggen over uw financiële positie.

Het is toch gek dat werknemers op www.mijnpensioenoverzicht.nl op elk gewenst moment van de dag kunnen zien hoe het pensioen geregeld is, maar dat veel ondernemers hier voor henzelf nauwelijks een beeld van hebben. Tenslotte is het ook aan te raden om in deze fase met een overnameadviseur van gedachten te wisselen over de verkoopbaarheid van uw onderneming. Ervaren overnamespecialisten kunnen u in een vrijblijvend gesprek goed informeren over de slagingskans van een verkoopproces.

Geheimhoudingsplicht

Het verkoopproces zelf is een ander verhaal. Verkoopprocessen kenmerken zich door hoge mate van emoties, complexiteit en vertrouwelijkheid. Eenmaal in gesprek met geïnteresseerde partijen komt u over en weer geheimhouding overeen. Beide kanten staan dus niet vrij om met derden over het traject te praten. Over het algemeen raden wij het af om buiten het thuisfront, de bank en de accountant met anderen over het verkoopproces van uw onderneming te praten. Ook niet met uw personeel en met klanten.

Waarom? Door de complexiteit duurt een verkooptraject al snel zes tot twaalf maanden. Tijdens dit proces kunt u weinig updates geven als gevolg van de geheimhoudingsverplichting. Als u het personeel en anderen in een vroeg stadium hebt geïnformeerd, zult u ze na deze aankondiging zeer ruime tijd in onzekerheid achter laten. U kunt geen nieuws vertellen tot het moment dat de transactie helemaal is afgerond. Dit is een onredelijke belasting voor het personeel.

Met betrekking tot het informeren van andere partijen, gaat dan ook de vergelijking van een broedende kip op. Nadat het ei gelegd is om te komen tot een bedrijfsverkoop is het goed om hier met een kleine selecte groep van professionals en vertrouwenspersonen op te broeden. Hiermee wordt voorkomen dat er onrust ontstaat en het proces van buitenaf wordt verstoord. Mijn overtuiging is dat een gecontroleerd broedproces de garantie is voor een gezonde volgende levensfase van uw onderneming.

Geplaatst als Blog op DeOndernemer.nl.