Bedrijfsovername

Ondernemers die over het algemeen pro-actief zijn, ondernemend zijn, commercieel talent hebben en altijd keuze willen hebben, zijn bij een bedrijfsovernameproces heel vaak passief en afwachtend. Als hun producten aan de man gebracht moeten worden, worden kosten noch moeite gespaard.

Bij het verkopen van een bedrijf danwel het kopen van een bedrijf wordt gereageerd op toeval. Dit is opvallend aangezien ondernemers in het algemeen het liefst zelf de touwtjes in handen willen hebben.

  • De beste (aan-)koop wordt over het algemeen gedaan door een goed vergelijk van het product (bedrijf). Meerdere opties bekijken, tegen elkaar afwegen en de beste kiezen. Door slechts naar één product te kijken, is het lastig de beste optie te kiezen.
  • Door met slechts een kandidaat een proces in te gaan kan kostbare tijd verloren gaan. Bedrijfsovernames zijn processen die maanden kunnen duren. Als met één partij gesproken wordt en uiteindelijk blijkt dit niet de juiste (ver)koper te zijn, dan zijn deze maanden verloren tijd en levert dit vaak gefrustreerde partijen op. Dit kan voorkomen worden door meerdere partijen naast elkaar te bekijken.
  • Marktwerking heeft ook bij processen van bedrijfsovername zijn effect.

Veel ondernemers zijn angstig om actief de overnamemarkt op te gaan, want dan weet toch iedereen dat je er mee bezig bent en dat schaadt het bedrijf. Op zich is dit begrijpelijk, de praktijk is echter dat dit soort processen in volledige discretie plaatsvinden en dat slechts een beperkt groepje belanghebbenden op de hoogte is van het proces. Klanten en personeel worden pas op de hoogte gesteld als de bedrijfsovername rond is.

Bedrijf kopen

Een ander argument dat vaak gebruik wordt, is dat je als ondernemer het initiatief neemt tot (ver)koop je nooit de goede prijs krijgt of in geval van aankoop teveel betaald. In de praktijk wordt dit voorkomen omdat in beide gevallen gezorgd wordt voor meerdere kandidaten. Bij verkoop is het geen uitzondering als er tientallen geïnteresseerden zijn in een bedrijf. Hiermee creëer je je eigen marktwerking om uiteindelijke een marktconforme prijs te realiseren.

Het allergrootste voordeel is dat je de (ver)koper in de richting/omvang/markt vindt die je zelf wenst en niet slechts reageert op de toevallige passant die een bedrijf wil kopen of verkopen.