En?

Het antwoord is gek genoeg ‘ja’. In tegenstelling tot wat veel potentiële kopers denken, zorgt een combinatie van factoren er juist voor dat overnamefinancieringen voor middelgrote ondernemingen nog steeds met veel belangstelling door banken verstrekt worden.

Vanwaar deze bereidheid?

De belangrijkste reden is dat een bedrijfsovername een van de weinige logische momenten in het bestaan van een onderneming is om van huisbankier te veranderen. Dit huisbankierschap levert de bank de mogelijkheid op om verschillende andere bankproducten te verkopen. Denk hierbij aan verzekeringen en persoonlijke financieringen van de nieuwe directeur-grootaandeelhouder.

Ook heeft de Nederlandse overheid in de afgelopen jaren een aantal interessante faciliteiten in het leven geroepen waarbij de Staat meedraagt in het risico van de bank. Vooral het borgstellingskrediet, dat de leencapaciteit van de koper vergroot en de bank meer zekerheid biedt, is een veelgebruikt instrument.

Daarnaast is het aantal financieringsaanvragen fors teruggelopen door de huidige recessie. Wellicht een extra reden voor de bank dus om scherp te financieren om zo de concurrentie voorbij te streven.

Wat zijn succesfactoren?

Ondanks de financieringsbereidheid bij banken staat u als ondernemer machteloos zonder een goed uitgewerkte financieringsaanvraag. Maak hierin inzichtelijk hoe het bedrijf in staat is om de rente en aflossing binnen een periode van vijf à zes jaar te voldoen. Naast de algemene beschrijving van de overname ligt hier namelijk de zwaartekracht van de beoordeling.

Daarnaast loont het om de aanvraag bij meerdere banken neer te leggen. De concurrentie onder banken is groot en dit zal leiden tot meer mogelijkheden en scherpere voorwaarden.

Weet ook met wie u om tafel moet zien te komen. Bijna alle grote banken in Nederland hebben in de laatste jaren afdelingen speciaal voor overnamefinancieringen in het leven geroepen om voor een professionelere aanpak van het financieringstraject te zorgen. Vraag bij uw accountmanager dus altijd direct naar de overnamespecialist.

Wat betekent dit voor de koper?

Een rekensom illustreert het effect dat de financieringsbereidheid heeft op de portemonnee van de koper. Bij een ondernemingswaarde van vier- tot vijfmaal ebit (resultaat voor rente en belastingen) is de bank, mits er een goed plan ligt en er voldoende garantiekapitaal wordt ingebracht, best bereid om daarvan driemaal voor haar rekening te nemen.

Onder voorwaarden beschouwt een bank een door de verkoper verstrekte achtergestelde lening als garantiekapitaal, waarbij een lening van een- tot tweemaal ebit zeker niet ongebruikelijk is. Het hangt van uw eigen onderhandelingsvaardigheden af hoeveel u zelf nog aan risicodragend kapitaal dient in te brengen om de overname gefinancierd te krijgen.

Zie ook: www.fd.nl/experts

Geplaats in het Expert Panel van het Financieele Dagblad van 21 december 2010